Tehyn asiantuntija: Fysioterapeutin suoravastaanotto laajennettava koko soten palveluihin

Väitöstutkimus vahvistaa fysioterapeuttien suoravastaanottojen hyödyt. Tehyn asiantuntijan mukaan tämän pitäisi näkyä myös fysioterapeuttien palkoissa.

Kuvateksti
Suoravastaanotolla asiakas pääsee nopeammin fysioterapeutille, jolla on lääkäriä syvällisempää toimintakykyyn liittyvää osaamista. Kuva: Annika Rauhala

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että fysioterapeuttien suoravastaanoton ansioista tuki- ja liikuntaelinten oireista kärsivien asiakkaiden avunsaanti paranee ja nopeutuu.

– Tutkittu tieto kannattaa hyödyntää sote-uudistuksessa. Kaikissa sote-keskuksissa tulisi olla mahdollisuus ohjata tule-oireiset asiakkaat suoraan fysioterapeuteille. Toimintaa kannattaa ehdottomasti laajentaa myös erikoissairaanhoitoon, sanoo kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri Tehystä.

Suoravastaanotto tarkoittaa, että esimerkiksi selkäoireista kärsivä asiakas ohjataan lääkärin sijasta suoraan fysioterapeutille.

Suoravastaanoton pitäminen vaatii lisäkoulutusta. Samalla työn vaativuus kasvaa.

– Sen tulisi näkyä myös palkkauksessa. Nyt näin ei ole kaikissa organisaatioissa, Töytäri huomauttaa.

TtM Eira Karvonen tutki väitöstyössään fysioterapian toteutusta sekä selkäkipuasiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemuksia fysioterapeuttien suoravastaanotosta. Samaa toimintatapaa on voitu noudattaa tämän vuoden alusta myös työterveydessä.

– Tutkimustulosteni mukaan tämä uudistus on erittäin hyödyllinen, sillä etenkin työssä käyvät henkilöt kokivat hyötyneensä varhaisesta fysioterapeutilla käynnistä selkäkipunsa hoidossa erittäin paljon.

Varhainen selkäkipuun puuttuminen ehkäisee kivun pitkittymistä, kroonistumista ja vähentää sairauspoissaoloja työstä.  Selkäkivut ja niihin liittyvät toiminnalliset haitat ovat Suomessa tilastojen mukaan toiseksi suurin syy varhaiseen työkyvyttömyyteen ja terveydenhuollon suuriin kustannuksiin.

Tule-sairaudet ovat aiheuttaneet neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä.

Fysioterapeuttien osaaminen suoravastaanottotoiminnassa oli tutkimustulosten mukaan hyvällä tasolla. Fysioterapeutit kokivat työnsä mielekkyyden lisääntyneen, koska asiakkaat olivat heidän mielestään oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Samalla he tunsivat, että heidän ammatillinen osaamisensa on hyvässä käytössä.

TtM Eira Karvosen terveystieteiden väitöskirjan ”Physiotherapy for Low Back Pain Clients in Direct Access Practice; Competences and Implementations” tarkastustilaisuus on 31. tammikuuta Jyväskylän yliopistossa.