Tehyn asiantuntija: Perehdytyksen ja siirtoergonomian avulla tapaturmat saadaan vähenemään

Tuore tilastoanalyysi osoittaa, että sote-alan ammattilaisille sattuvat tapaturmat ovat kasvussa. Etenkin yksityisen sektorin luvut ovat nousussa.

Kuvateksti
Viime vuonna sote-alan ammattilaisille sattui lähes 13 000 työtaparmaa, joista monet liittyivät fyysiseen kuormitukseen. Kuva: Ari Korkala

Eniten työpaikkatapaturmia lukumääräisesti sattuu sairaanhoitajille ja lähihoitajille, jotka ovat myös alan suurimmat ammattiryhmät. Sairaanhoitajien työpaikkatapaturmamäärät ovat hieman laskeneet, kun taas lähihoitajille sattuneet työpaikkatapaturmamäärät ovat nousseet.

Tämä käy ilmi Tapaturmavakuutuskeskuksen vastikään julkaisemasta sote-alan analyysistä.

Fyysisestä kuormittumisesta johtuvat työpaikkatapaturmat korostuvat erityisesti sairaankuljetuksen ensihoitajien työpaikkatapaturmissa. Siellä lähes kolmasosassa henkilön vahingoittumista on edeltänyt äkillinen fyysinen kuormittuminen. 

Fyysisestä kuormittumisesta johtuvien työpaikkatapaturmat osuudet ovat melko korkeita myös fysioterapeuteilla (25 %), lähihoitajilla (25 %), kodinhoitajilla (23 %) ja sairaanhoitajilla (22 %).

– Hoitotyössä on paljon potilaiden nostoja ja siirtoja. Siksi siirtoergonomiaan tulee kiinnittää eritystä huomiota, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Hän muistuttaa, kuinka työnantajalla on velvollisuus antaa työhön tarvittava perehdytys. Siihen liittyy oikean siirtoergonomian opastaminen.

Sote-alan ammattilaisille sattui lähes 13 000 työpaikkatapaturmaa vuonna 2019. Työpaikkatapaturmien määrä on kasvanut, sillä vuonna 2016 työpaikkatapaturmien määrä oli alle 11 800.

Sektoreittain tarkasteltuna vuonna 2019 noin 61 % työpaikkatapaturmista sattui kunta- ja valtiosektorilla. Noin 39 % työpaikkatapaturmista sattui yksityisellä sektorilla. Yksityisen sektorin osuus on hieman kasvanut vuosina 20162019.

Yleisiä sotealan ammattilaisten työpaikkatapaturmiiin liittyviä työsuorituksia ovat taakan käsivoimin siirtäminen (17 %) ja esineiden käsitteleminen (16 %). Suurin osa heidän turmistaan liittyy liikkumiseen (41 %).

Alan ammattilaisten työpaikkatapaturmista vuosina 20162018 noin 65 % oli lieviä, eli johtivat enintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen. Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työpaikkatapaturmia oli 6 % korvatuista työpaikkatapaturmista.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sattuu vuosittain noin 200300 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattua pahoinpitelyä.

Työturvallisuuskeskuksessa on käynnissä Sosiaali- ja terveysalan työtapaturmat -hanke, jonka tavoitteena on työturvallisuuden edistäminen työpaikoilla. Tehy on mukana hankkeessa. Parhaillaan on menossa Sote -alojen työturvallisuusteko 2020 kilpailu, jossa etsitään työturvallisuutta edistäviä tekoja. Kilpailuun voi osallistua 30. marraskuuta asti.