Tehyn edunvalvontajohtaja: Husin koronakorvausten suunta oikea, mutta työnantajan neuvotteluyhteys tehyläisten kanssa ontuu

Hus on ilmoittanut ottavansa käyttöön erilaisia uusia lisiä, jotta se voisi turvata työvoiman saatavuuden. Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi peräänkuuluttaa yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa työnantajan yksipuolisten päätösten sijaan.

Kuvateksti
Husissa varaudutaan turvaamaan työvoiman saatavuutta. Kuva: Riikka Huttunen

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi pitää oikean suuntaisena Husin päätöstä palkita työntekijöitä siitä, että nämä keskeyttävät vuosilomansa ja tulevat töihin. Kertakorvauksen avulla Hus pyrkii turvaamaan potilaiden hoidon pääsiäisen aikana.

”Tämä on erittäin hyvä asia ja olemme iloisia, että työnantaja on vihdoin ryhtynyt neuvottelemaan joustoista ja niiden korvaamisesta henkilöstön edustajien kanssa. Korona ei ole kuitenkaan voitettu vielä pääsiäisen jälkeen, joten kannustinten pitäisi olla voimassa koko korona-ajan.”

Hus maksaa työsuhteessa olevalle työntekijälleen korvausta, jos tämä siirtää tai keskeyttää vuosilomansa, joka sijoittuu pääsiäisen työaikajaksolle 29.3. – 18.4.2021. Jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vahvistetun vuosilomansa, hänelle maksetaan 450 euron kertakorvaus. Koronavirustilanteen takia vastaava korvaus maksetaan myös viranhaltijalle.

”Tässä koronavirustilanteessa haluamme käyttää laajalti erilaisia keinoja, jotta voimme varmistaa potilasturvallisuuden ja hoidon myös pääsiäisen aikaan”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

Lisäksi Hus maksaa määräaikaista tehtävälisää niille tehohoidossa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävä muuttuu tilapäisesti vaativammaksi. Määräaikaista henkilökohtaista lisää voidaan maksaa henkilöille, jotka siirtyvät työskentelemään toiseen työyksikköön määräajaksi. Sekä tehtävälisän että henkilökohtaisen lisän suuruus on 150 euroa kuukaudessa. Hus maksaa myös ylimääräisen työvuoron korvausta 90 euroa. 

Kirvesniemen mukaan lisien jakoperusteissa on epäselvyyttä, mikä on johtanut siihen, että työntekijät kokevat ne epäoikeudenmukaisiksi. Myös korvauksen taso on matala, koska lisää maksetaan enintään kolmen kuukauden ajan. Hän korostaa, ettei työnantajan yksipuolisesti päättämä lisä ole riittävä kannustin.

”Nyt työnantaja voi maksaa valintansa mukaan 150 euron tehtäväkohtaisen lisän joillekin tehohoitajille ja tehtävistä toiseen siirtyville.”

Epäselvyyksien välttämiseksi Kirvesniemi kehottaa työnantajaa käymään neuvottelupöytään henkilöstön edustajien kanssa.

26.3. klo 9.35 korjattu kirjoitusvirhe.

Lue lisää:

Tehyn edunvalvontajohtaja: Kuntatyönantajat voivat paikallisesti sopien palkita henkilöstöä pandemian edellyttämistä joustoista