Tehyn edunvalvontajohtaja: Kuntatyönantajat voivat paikallisesti sopien palkita henkilöstöä pandemian edellyttämistä joustoista

Tehy ja muut kunta-alan järjestöt ovat sopineet yhteiset ohjeistukset, jotta työpaikat voivat selvitä työvoiman tarpeesta poikkeusaikana.

Kuvateksti
Pandemia on jatkunut yli vuoden. Viime keväänä käytettiin valmiuslakia hoitohenkilöstön saannin varmistamiseksi. Kuva: Jussi Tuokkola

Kuntatyönantajat KT ovat yhdessä Tehyn ja muiden pääsopijajärjestöjen kanssa tehneet yhteiset ohjeistukset siitä, kuinka työpaikoilla toimia, jotta työvoiman saatavuus voidaan varmistaa koronapandemian aikana.

”Valmiuslaki ja työhön pakottaminen eivät ole 2020-luvun keinoja vaan paikallinen sopiminen on keskeisessä asemassa koronapandemian aikana. Se on työnantajille keino selvitä työvoiman tarpeesta ja samalla motivoida ja palkita henkilöstöä koronapandemian edellyttämissä joustoissa”, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Tehy ohjeisti ammattiosastoja jo viime vuoden puolella käymään paikalliset neuvottelut ja sopimaan koronakorvauksesta, mikä liittyy pandemian aikaiseen ylimääräiseen joustoon ja työhön.

”Monissa paikoissa saatiinkin neuvoteltua erittäin hyviä paikallisia sopimuksia, joilla turvattiin joulun ajan työvoiman tarve pahenevassa koronatilanteessa.”

Tehy on myös tänä vuonna ohjeistanut ammattiosastoja käynnistämän paikalliset neuvottelut samasta asiasta ja vaatinut koronalisää. Joissakin työpaikoissa neuvottelut ovat käynnistyneet, ja osassa työpaikoista on saatu jatkettua joulun ajan paikallisia sopimuksia koronakorvauksista. Jotkut työnantajat ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole neuvotteluhalukkuutta.

Yhteisessä ohjeistuksessa muistutetaan, että kunnallinen pääsopimus mahdollistaa paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemisen, mikäli siihen on paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy. Erityisolosuhteiden arviointi kyetään parhaiten tekemään paikallisella tasolla. Paikallinen sopimisen mahdollisuudet kunta-alalla ovat laajat ja sopimisesta on saatu paljon hyvää kokemusta.

Ohjeistus lähtee siitä, että parhaimmillaan paikallinen sopiminen edistää joustavaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja työhyvinvointia, esimerkiksi työssä jaksamisen tukemista. Paikallinen sopiminen voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata työpaikkoja. Onnistuminen paikallisessa sopimisessa vahvistaa luottamusta.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että paikallisen sopimisen tulee hyödyttää molempia sopimusosapuolia.

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 4.3.2021 laatineet yhteisen ohjeistuksen koronapandemian aikaiseen paikalliseen sopimiseen liittyen.