Tehyn lakimies: Ensihoitajien palkkaerot kurottava umpeen

Ensihoito siirtyy pieniltä yksityisyrityksiltä yhä enemmän julkisesti tuotetuksi palveluksi.

Kuvateksti
Ensihoitoalan palvelut ovat keskittymässä yhä harvemmille toimijoille. Kuva: Jaakko Martikainen

Ensihoidossa on vallalla suuntaus, että palveluiden tuottaminen siirtyy yksityisiltä yrityksiltä sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi tai pelastuslaitoksille. Pieniä ensihoitoyrityksiä katoaa ja jäljelle jäävä yksityinen ensihoito keskittyy suurille toimijoille, kuten 9 Lives Oy, Med Group Oy (MG) ja EMA Finland Oy.

Myös tänä vuonna on ollut paljon kilpailutuksia ja joitakin yt-neuvotteluja. Toistuvat yt:t luovat epävarmuutta ja työntekijät joutuvat usein hakemaan työtä uudestaan, kun palveluntuottaja vaihtuu. Ensihoidossa voi tapahtua myös liikkeenluovutuksia, jolloin työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Siirtyminen voi tapahtua myös yksityiseltä julkiselle.

– Tehy selvittää, täyttyvätkö liikkeenluovutuksen kriteerit ja tarvittaessa riitauttaa perusteettomat työsuhteet päättämiset. Viime kädessä tuomioistuin arvioi jälkikäteen, ovatko kriteerit täyttyneet, muistuttaa Tehyn lakimies Ilkka Wennberg.

Kun ensihoito siirtyy yksityisestä palvelusta julkisesti tuotetuksi, se vaikuttaa työehtoihin. Kuntasektorin työehtosopimus KVTES tarjoaa paremman palkan ja muita työsuhteen ehtoja kuin yksityisen ensihoitopalvelualan työehtosopimus.

– Tähän asti yksityisen ensihoidon palkkataso on ollut selvästi alhaisempi kuin kuntasektorilla, vaikka työ on yhtä vaativaa. Kokonaisansioissa voi olla satojen eurojen ero kuukaudessa. Yksityisen ensihoidon palkkaerot suhteessa julkiseen sektoriin on kurottava umpeen.

Esimerkiksi Kymsote, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat ottamassa lisää palveluita julkisen sektorin tuotettavaksi.

Pirkamaa suunnittelee tuottavansa palvelut jatkossa pelastuslaitoksen kanssa.

Varsinais-Suomessa pienet ensihoitoyritykset hävisivät jo kilpailutukset. Sairaanhoitopiiri ottaa osan toiminnoista itselleen ja osan tuottaa jatkossa MG. Pienet ensihoitoyritykset ovat kuitenkin valittaneet hankintapäätöksistä markkinaoikeuteen, minkä vuoksi päätöksillä on toimeenpanokielto. Voimassa on toistaiseksi väliaikainen sopimus MG:n kanssa, kunnes markkinaoikeus ratkaiseen asian.