Terve mieli on osa työkykyä

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta haastaa työnantajat ja työmarkkinajärjestöt yhteistyöhön ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseksi.

Kuvateksti
Työkyvyttömyyseläkkeiden syyt vaihtelevat ikäryhmittäin, mutta 18–34-vuotiaiden yleisin diagnoosi ovat mielenterveyden häiriöt. Kuva iStock.

Mielenterveyttä pitää tukea työpaikoilla ja tarjota yksilöllisesti räätälöityä tukea työllistymiseen, jos mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden osuus halutaan saada laskuun ja työllisyys lähemmäksi 72 prosentin tavoitetta. Tätä mieltä on eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta.

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on huolissaan nuorten osuuden kasvusta. Mielenterveyden häiriöiden takia päädytään eläkkeelle nuorempana kuin somaattisten sairauksien takia, joten ne johtavat erityisen suureen menetettyjen työvuosien määrään. Vuonna 2015 mielenterveyden häiriöiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien keski-ikä oli 45,2 vuotta. Se on yli kuusi vuotta keskivertoa alhaisempi.

Neuvottelukunta korostaa, että Suomen työllisyysasteen nostaminen edellyttää myös työkyvyttömyyseläketilanteen parantamista. Sen mukaan rakenteellisissa uudistuksissa työnantajat ja työmarkkinajärjestöt ovat avainasemassa.

Ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseksi työpaikoilla on edistettävä mielenterveyttä sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä.

–Samaan aikaan on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin mielenterveyssyistä työelämän ulkopuolella olevien työllistymisen mahdollistamiseksi. Suomessa on toimivia malleja, jotka on saatava laajasti käyttöön, sanoo Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -toimenpidekokonaisuudessa panostetaan riskien hallinnan ja kuormituksen vähentämisen lisäksi entistä enemmän työntekijöiden mielenterveydestä lähtöisin olevien voimavarojen vahvistamiseen työpaikalla.

Mielenterveyden ongelmat ovat yhä yleinen syy työkyvyttömyyseläkkeen perusteena. Eläketurvakeskuksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä on tällä hetkellä 161 000 henkilöä. Heistä 67 000 eli noin 40 prosenttia on eläkkeellä mielenterveyssyistä.

Mielenterveyssyistä yleisin on masennus, joka vei korkeimmillaan vuonna 2007 eläkkeelle yli 4 300 henkilöä vuodessa. Sen jälkeen kehitys on ollut tasaisen laskeva: vuonna 2015 masennusperustein eläkkeelle siirtyi noin 2 900 henkilöä. Se on kolmannes vähemmän huippuvuoteen verrattuna, mutta silti kahdeksan henkilöä päivässä.