Terveydenhoitaja huolestuu joka neljännestä lapsesta

Nettikiusaaminen yleistyy jo alakoululaisten keskuudessa.

Kuvateksti
Lapsi saisi viihtyä ruudun äärellä korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Kuva iStock.

Joka neljäs lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakas herättää terveydenhoitajan huolen, toteaa terveystieteiden lisensiaatti Hannele Poutiainen väitöstutkimuksessaan.

Terveydenhoitajat olivat huolissaan perherakenteiden muutoksista, vanhempien työttömyydestä, vanhempien ja lasten ylipainosta, tupakoinnista, koulupoissaoloista sekä lasten runsaasta ruutuajasta ja nettikiusaamisesta.

– Ruutuajan suositukset ylittyivät lapsilla hyvin usein. Netin käytön yleistyminen näkyi muun muassa nettikiusaamisen lisääntymisenä jo alakoululaisten keskuudessa.

Erityisesti terveydenhoitajat olivat huolissaan lasten terveydestä ja kehityksestä perheissä, joissa ilmeni terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia ongelmia. Yhä useampi perhe on lastensuojelun asiakas.

– Huolen raportointi perustui hoitajien kokemukseen ja asiakkaiden tuntemukseen.

Poutiainen muistuttaa, että neuvolan ja kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset mahdollistavat lasten, nuorten ja perheiden riskitekijöiden ja tuen tarpeen arvioinnin.

Kyselyaineisto kerättiin terveydenhoitajilta ja lasten vanhemmilta osana vuosien 2007–2009 Lasten terveysseurantatutkimusta (LATE) sekä peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilailta. Lisäksi tutkimukseen haastateltiin LATE-pilottitutkimukseen osallistuneita terveydenhoitajia.

Poutiaisen väitöstutkimus Mikä herättää terveydenhoitajan huolen? – Huolen tunnistamisen ja toimimisen haasteet lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tarkastetaan tänään Helsingin yliopistossa.