Terveyskeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä hoidon laatuun

Asiakas kiittää, jos samalla käynnillä hoituu useita asioita ja hoitava henkilökunta pysyy samana.

Kuvateksti
Terveyskeskuksen asiakkaat arvostavat heitä hoitavaa henkilökuntaa. Kuva: Juha Tanhua

Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut saavat kiitosta terveyskeskuksen asiakkailta. He arvostavat ammattilaisten työtä. Harmissaan he ovat siitä, että hoitoon on vaikea päästä ja sitä joutuu jonottamaan. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimista terveyskeskusten asiakaspalautekyselyistä.

Asiakkaat kuvaavat ammattilaisia asiallisiksi, empaattisiksi, perusteellisiksi ja kuunteleviksi. Kiitosta saa toiminta, jossa asiakas saa esimerkiksi influenssarokotuksen samalla, kun tulee hoitamaan muita asioita.

– Ongelmat liittyvät hoidon saatavuuteen: aikoja ei ole nopeasti saatavilla, jonot ovat pitkiä ja ajanvarauskäytännöt ovat asiakkaalle usein hankalia, toteaa kehittämispäällikkö Salla Sainio.

Ajanvarauksen henkilökunnan käytöksen asiakkaat kokevat töykeäksi ja oireita vähätteleväksi.

Asiakkaista vain kolmasosa asioi yleensä saman hoitajan tai lääkärin kanssa, jos käyntejä oli vuoden aikana useampia. Saman ammattilaisen tapaavat asiakkaat antoivat paremman kokonaisarvion saamastaan palvelusta kuin ne asiakkaat, jotka käyvät aina eri ammattilaisella.

Pitkäaikaissairaista 80 prosenttia vastasi että hoitosuunnitelma on tehty. Valtaosa näistä asiakkaista myös koki, että hoitosuunnitelmassa heidän omat hoitoon liittyvät tavoitteensa on huomioitu ja hoidon sisällöstä on sovittu yhdessä ammattilaisen ja asiakkaan kanssa.

Suun terveydenhuollon palveluissa ei ole merkittäviä eroja tyytyväisyydessä julkisen, yksityisen tai opiskelijaterveydenhuollon tarjoamissa palveluissa. Asiakkaat antavat kiitosta hammashoitopelon ja kivun hoitamisesta, lapsiasiakkaiden osaavasta kohtelusta, opiskelijoiden toiminnasta sekä henkilökunnan miellyttävästä käytöksestä.

Julkisessa suun terveydenhuollossa isoin puute on edelleen hoidon saatavuudessa: ajanvarauksessa, hoidon tarpeen arvioinnissa ja pitkässä odotusajassa. Myös hoitokertojen välillä asiakkaat joutuvat odottamaan pitkään, sillä muutamasta käynnistä koostuva hoitojakso saattaa kestää 1,5 vuotta. Kiitosta saivat  kokeilut, joissa asiat pyritään saamaan hoidettua kuntoon yhdellä käyntikerralla.

Kyselyt toteutettiin syksyllä 2016. Suun terveydenhuollon kysely toteutettiin koko maan laajuisena ensimmäistä kertaa ja siihen vastasi noin 15 500 asiakasta. Terveysasemien kysely suunnattiin suuriin kuntiin ja kuntayhtymiin ja siihen vastasi noin 8 000 asiakasta.