Terveyspolitiikka tehoaa lääketiedettä enemmän

Sote-uudistuksessa täytyy luoda rakenteet, jotka edistävät terveyttä.

Kuvateksti
Väestöryhmien väliset terveyserot ovat suurentuneet huolestuttavasti. Kuva Lehtikuva.

Suomessa pitää ryhtyä tehokkaammin ehkäisemään sairauksia. Suurin osa suomalaisista kuolee tarttumattomiin sairauksiin, jotka olisivat ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla. Sairauksia aiheuttavat tupakointi, epäterveellinen ravinto, liikunnan puute ja alkoholi.

Tarttumattomia sairauksia ovat valtimosairaudet, syöpäsairaudet, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet. 

Väestötason ratkaisut tehoavat paremmin kuin lääketiede, muistuttaa Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Akatemian konsensuslausuma. Lausuma esittää asiantuntijoiden näkemyksen keinoista, joilla WHO:n tarttumattomien sairauksien ehkäisyä koskevat tavoitteet on mahdollista saavuttaa Suomessa.

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy ovat myös tehokkain tapa hallita terveydenhuollon kustannuksia.

– Sote-uudistuksen myötä on mahdollista siirtyä sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisyyn, mutta tätä varten pitää luoda tarvittavat rakenteet, korostaa professori Matti Uusitupa. Hän on Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja. Konsensuskokoukset ovat avoimia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja.

Ehkäisevä työ vähentää eri väestöryhmien välistä eriarvoisuutta ja kaventaa terveyseroja. Vakavat terveysongelmat ja ennenaikainen kuolleisuus kasautuvat pienituloisten ja vähän koulutettujen ryhmiin.

Terveyserot periytyvät sukupolvelta toiselle. Erot keskimääräisessä eliniässä väestöryhmien välillä ovat suurimmillaan jopa kymmenen vuotta.

Asiantuntija ehdottavat järjestelmällistä liikuntamahdollisuuksien lisäämistä ja ravitsemusohjausta sekä tehostettua tupakoinnin lopettamisen tukea ja terveysperusteista alkoholipolitiikkaa. Sote-uudistuksessa terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle.