THL: Vaadittu hoitajamitoitus täyttyy hyvin vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

Vanhuspalveluiden lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen yltävien yksiköiden määrä edelleen on kasvanut ja asiakasmäärä on samaan aikaan pysynyt vakaana. Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta seurantatuloksesta.

Kuvateksti
Vuoden 2023 huhtikuusta lähtien mitoitus on ollut 0,65 työntekijää asiakasta kohti.
Kuva: Liisa Takala

Vanhuspalvelulain mukaiseen henkilöstömitoitukseen yltää jo 95 prosenttia ympärivuorokautisen hoivan toimintayksiköistä. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannasta, joka tehtiin lokakuussa 2023.

Tuolloin lakisääteinen henkilöstömitoitus oli 0,65 välitöntä asiakastyötä tekevää työntekijää asiakasta kohti. Myös 0,7 mitoitukseen yltäneiden toimintayksiköiden osuus on jatkanut kasvuaan.

Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman pitää hyvänä sitä, että ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömäärää on lisätty eikä asiakasmäärä ole vähentynyt seuranta-aikana. Hänen mukaansa riskinä kuitenkin on, että hyvinvointialueille pyritään hakemaan säästöjä ikäihmisten palveluista, vaikka väestö ikääntyy ja muistisairaudet yleistyvät.

”Ikäihmisten asumispalveluista haettavat säästöt voivat siirtyä kuormittamaan kotihoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja sairaaloiden osastoja. Ratkaisuna ei ole pelkästään esimerkiksi yhteisöllisen asumisen lisääminen, sillä se ei riitä paljon palveluja ja hoitoa tarvitseville muistisairaille ikäihmisille vaan ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluita tarvitaan jatkossakin kasvamassa määrin.”

THL:n tiedotteen mukaan iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa oli seurantatietojen mukaan lokakuussa 2023 keskimäärin 51 900 asiakasta 1 786 toimintayksikössä. Määrä nousi hieman toukokuun seurannasta, jolloin oli keskimäärin 51 500 asiakasta 1 798 toimintayksikössä.

”Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitus nousi 0,65 työntekijään asiakasta kohden huhtikuussa 2023, ja tilanne näyttää lokakuun seurantatietojen osalta hyvältä. Yksiköihin on seurantatiedosta päätellen saatu palkattua lisää henkilöstöä, ja kokonaisuudessaan henkilöstömäärä on noussut 1 200 työntekijällä. Asiakasmäärissä seurannan mukaan on vakaa tilanne”, sanoo THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo.

THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain erilliskyselyllä. Seurannassa yksiköt tallentavat itse työtuntitietonsa ja asiakasmäärän THL:n tietokantaan.  Yksiköt vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta.

THL laskee tallennetuista työaikatiedoista mitoituksen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla kaikille toimintayksiköille.

THL:n tuottamassa Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokannassa julkaistaan nyt aiempaa laajemmat tiedot. Aikaisemman henkilöstömitoitustiedon lisäksi tietokannasta on nähtävillä esimerkiksi tieto toimintayksiköiden seurantaan vastaamisesta, laskennallisesta henkilöstömäärästä sekä välittömän työn osuuksista.

”Pyrimme antamaan keräämämme tiedot mahdollisimman laajasti yhteiskunnan käyttöön. Laajemmat tiedot auttavat organisaatioita arvioimaan toimintaansa suhteessa muihin. Tietoja voidaan hyödyntää myös valvonnan ja päätöksenteon tarpeisiin hyvinvointialueella. Samalla asiakkaille ja omaisille tarjotaan nykyistä kattavampi mahdollisuus vertailla alueensa toimijoita,” sanoo THL:n hankekoordinaattori Saana Saske.