Tilauksessa 40 miljoonaa uutta terveysalan työntekijää

Julkiseen terveydenhuoltoon ja sen työntekijöihin panostaminen tuo laatua kaikkien elämään.

Kuvateksti
Vuoteen 2030 mennessä etenkin kehitysmaita uhkaa hoitajapula. Kuva iStock

Väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen vaikuttavat siten, että vuoteen 2030 mennessä maailmassa tarvitaan 40 miljoonaa uutta terveysalan työntekijää. Suurin vaje uhkaa kehitysmaita. Tämä havainto sisältyy YK:n tuoreeseen terveysalaa koskevaan raporttiin, jonka tekemiseen myös Julkisalojen maailmanliitto PSI on osallistunut. 25-jäseniseen työryhmään kuului PSI:n pääsihteeri Rosa Pavanelli.

– Terveyteen liittyvät kysymykset ovat nyt niin kriittisessä tilanteessa, että niistä on pakko puhua, sanoo Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi.

YK:n alainen työryhmä listasi kymmenen suositusta, joilla tavoitteeseen päästäisiin. Tähän työhön liittyen PSI on nyt kokoamassa entistä vahvempaa terveysalan verkostoa. PSI:n jäsenyyden kautta myös Tehy pääsee vaikuttamaan.

– PSI:n käynnistämän kampanjan pääviesti on selkeä. Kaikille tarkoitetun julkisen terveydenhuollon avulla saavutetaan parempi tulevaisuus.

PSI toimii julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksien puolustajana kaikkialla maailmassa. Sen 669 jäsenliittoon kuuluu yli 20 miljoonaa jäsentä 154 maassa. Sektoreista suurin on terveysala.