TTL haluaa vahvistaa työperäisten sairauksien ehkäisyä

Sairaanhoitoa työterveyshuollosta saisi vain, jos sairaus on työperäinen.

Kuvateksti
Osa työntekijöistä on saanut sairaanhoidon työterveyshuollostaan. Kuva Kaisa Sirén

Työterveyslaitoksen (TTL) mielestä työterveyshuollon ennaltaehkäisevää roolia pitää laajentaa ja kehittää osana sote-uudistusta. Tässä mallissa sairaanhoito säilyy, mutta rajautuu työhön liittyvien sairauksien hoitoon.

– Tällöin työterveyshuolto keskittyisi työkyvyttömyyden ehkäisyyn yhteistyössä työpaikan ja muun terveydenhuollon kanssa, korostaa Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo.

Työterveyslaitos esitteli kolme erilaista tapaa järjestää työterveyshuolto. Yksi vaihtoehto on pitää työterveyshuolto nykyisellään, vaikka muu sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu. Työntekijät voisivat silloin valita sairaanhoidon palvelunsa työnantajan järjestämästä työterveyshuollosta tai maakunnan palveluista. Työterveyshuolto ja sen rahoitus pysyisivät muusta terveydenhuollosta erillisinä.

Esillä on myös sellainen vaihtoehto, jossa perusterveydenhuolto olisi kiinteä osa työterveyshuoltoa. Tällöin sairaanhoidon järjestäminen muuttuisi työnantajalle pakolliseksi. Samalla työntekijän valinnanvapaus poistuisi. Rahoitus tulisi työnantajilta, maakunnilta ja valtiolta.

Nykyinen työterveyshuolto tuottaa palveluja kahdelle miljoonalle työntekijälle ja 50 000 työnantajalle. Sen resursseista peräti 80 prosenttia käytetään sairaanhoitoon ja terveystarkastuksiin.

Työterveyslaitoksen skenaariot