Tuomio: Palkanalennus oli perusteeton

Tehtäväkohtaisen palkan alentaminen edellyttää olennaista muutosta työn vaativuudessa, linjasi työtuomioistuin.

Kuvateksti
Tuomion mukaan muutokset tosiasiallisissa työtehtävissä ja niiden vaativuudessa eivät olleet niin olennaisia, että palkan alentamiselle olisi ollut perusteita. Kuva: iStock

Kolme tehyläistä sairaanhoitajaa saa takautuvasti korkoineen palkanalennukset, jotka työnantaja yksipuolisesti toteutti.

Työtuomioistuimen tuore tuomio vahvistaa sitä periaatetta, että tehtävän vaativuuden arviointiin liittyvät tehtäväkuvaukset pitää tehdä työehtosopimuksen mukaisesti.

Tuomio vahvistaa myös sen, että työtehtävien tulee muuttua olennaisesti vähemmän vaativiksi, jotta tehtäväkohtaista palkkaa voitaisiin alentaa.

– Tehtäväkohtaisen palkan alentaminen edellyttää olennaista muutosta ja olennaisen muutoksen kynnys palkan alentamiseen on korkea, painottaa sanoo Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila.

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä alensi hoidonsuunnittelijoina työskentelevien sairaanhoitajien tehtäväkohtaista palkkaa 84,18 eurolla kuukaudessa 1.4.2014. 

Perusteena palkan alentamiselle oli se, että hoidonsuunnitteluun perehdytettiin lisää sairaanhoitajia. Kaikkien hoidonsuunnittelijoiden oli tarkoitus tehdä myös muita sairaanhoitajan tehtäviä.

Uusi yhdistelmätehtävä oli työnantajan mielestä vähemmän vaativa kuin pelkkä hoidonsuunnittelu.

Tehyn mukaan työnantajalla ei ollut oikeutta alentaa palkkaa, koska tehtävän vaativuus ei ollut muuttunut olennaisesti. Työnantaja ei ollut edes päivittänyt tehtäväkuvaa, vaikka kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan jo vähäistä merkittävämpi muutos tehtävän vaativuudessa edellyttää tehtäväkuvan päivittämistä.

Hoidonsuunnittelijat olivat Tehyn mielestä tosiasiassa tehneet suurimman osan työajastaan pelkästään hoidonsuunnittelijan tehtävää. Suunniteltu kierto yksikön muiden tehtävien ja hoidonsuunnittelun välillä ollut toteutunut.

Tehy riitautti asian työtuomioistuimessa Kunta-alan koulutetun Hoitohenkilöstö KoHo ry:n nimissä. Tammikuun lopulla antamassaan tuomiossa työtuomioistuin katsoi, että Vaasan sairaanhoitopiirin ky oli toiminut KVTES:n vastaisesti, kun se oli yksipuolisesti alentanut hoidonsuunnittelijoiden palkkaa.

Työtuomioistuin velvoitti työnantajan maksamaan palkkasaatavat korkoineen. Lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja KT Kuntatyönantajat tuomittiin hyvityssakkoihin sekä korvaamaan Tehyn oikeudenkäyntikulut.