Tuomio: Yksi perusteltu syy riittää työvuoroluettelon muutoksiin – muutokset tehtävä samaan aikaan

Työnantaja voi tehdä useamman muutoksen työvuoroluetteloon kerralla, kunhan muutokset tehdään samanaikaisesti ja säännöllisen työajan puitteissa.

Kuvateksti
Työvuoroluetteloa ei saa muuttaa perustellustakaan syystä enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroonsa. Kuva: iStock

Kuntatyönantajalla on oikeus perustellusta syystä muuttaa työvuoroluetteloa niin, että työtunteja lisätään toisaalle ja vähennetään toisaalta niin, että säännöllinen työaika ei muutu. Näin linjasi työtuomioistuin. 

Työtuomioistuin perusteli päätöstään sillä, että työnantaja tarvitsisi ylityöhön aina työntekijän suostumuksen, jos työtunteja ei saisi toisaalta vähentää.

Tuomio koskee poikkeustilannetta, jossa muutos tehdään ilman työntekijän suostumusta työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla perustellusta syystä. 

Työnantaja voi tehdä useamman muutoksen työvuoroluetteloon kerralla, kunhan ne muutokset tehdään samanaikaisesti ja säännöllisen työajan puitteissa.

Jos muutosta ei ole tehty samalla kertaa ja säännöllinen työaika on ylittynyt, muodostuu ylityötä. Ylityö edellyttää työntekijän suostumusta.

Tehyn lakimies Päivi Vanninen painottaa, että kaikki samalla perustellulla syyllä tehtävät muutokset on tehtävä työvuoroluetteloon samalla kertaa ja samassa yhteydessä.

Muutosten tekemisestä huolehtii aina esimies. Asiaa ei saa jättää työntekijän vastuulle.

Muutosten ajankohta on kirjattava työaikaohjelmaan tai muihin työaika-asiakirjoihin, jotta muutosten tekeminen samalla kertaa voidaan myöhemmin varmistaa.

– Myös työnantajan käyttämä perusteltu syy olisi hyvä kirjata työaikaohjelmaan taikka muihin työaika-asiakirjoihin.

Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että työpaikalla oli ennalta-arvaamattomia poissaoloja.

Kunta-alan palkansaajajärjestöt olivat sitä mieltä, että työnantajalla pitäisi olla molempiin muutoksiin itsenäinen perusteltu syy.  

Työvuoroluettelosta on työaikalain mukaan käytävä ilmi työn alkamis- ja päättymisajat sekä lepoajat. Työnantaja saa muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä.

Työvuoroluetteloa ei saa muuttaa perustellustakaan syystä enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroonsa.

Työvuoroluetteloa voi aina muuttaa, jos muutoksesta sovitaan työntekijän kanssa.

– Työntekijällä ei ole velvollisuutta sopia muutoksista ellei hän itse sitä aidosti halua, Vanninen muistuttaa.