Tutkija: Lääkejäämät puhdistettava paikallisesti

Tulehduskipulääkkeiden jäämiä ja sukupuolihormoneja on vesistöissä niin paljon, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesieliöihin.

Kuvateksti
Jätevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin käsiteltäväksi puhdistamolle ennen niiden palautumista takaisin vesistöön. Kuva Pia Hietamies

Lääkeainejäämät pitäisi poistaa paikallisesti sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten jätevesistä jo ennen kuin ne yhdistyvät kunnallisiin jätevesiin, ehdottaa Helsingin yliopiston tutkija Tiina Sikanen. Näin siksi, että perinteiset jätevedenpuhdistusmenetelmät eivät kykene poistamaan kuin murto-osan lääkeainejäämistä.

Sairaalat tuottavat yli 40 prosenttia jätevesien lääkekuormituksesta.

Suomen ympäristökeskus SYKE käynnistää pilottitutkimuksen paikallispuhdistuksen mahdollisuuksista. Maailmalla paikallispuhdistus on jo paikoin käytössä.

Ympäristössä havaitaan yhä enemmän lääkeainejäämiä, jotka vaikuttavat eliöihin. Muutoksia on nähty esimerkiksi kalojen lisääntymisessä ja käyttäytymisessä. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden sekä sukupuolihormonien määrät suomalaisvesistöissä ovat tasolla, jolla saattaa olla vaikutuksia vesieliöihin.

Osa lääkejäämistä kulkeutuu pahimmillaan jopa pohjavesiin. Kokonaisvaltainen tieto lääkkeiden ympäristövaikutuksista on kuitenkin vielä rajallista. Yksittäisten vaikuttavien aineiden ympäristöriskien arvioinnissa ovat tärkeitä myös useiden aineiden yhteisvaikutukset. Lääkekehitys tuottaa myös jatkuvasti uusia molekyylejä, joiden käyttäytymistä ympäristössä on vaikea ennustaa.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan Generation Green -hanke pyrkii syventämään lääkealan ympäristöosaamista, herättämään keskustelua ympäristövaikutuksista sekä tiivistämään yhteistyötä ympäristötutkimuksen ja lääkekehityksen välillä.


Sic!-lehti: Ympäristövaikutukset lääkkeen elinkaaressa