Työministeri pyytää Tehyn ja OAJ:n puheenjohtajia selvittämään vientimallin edistämistä

Työministeri Arto Satonen haluaa, että palkansaaja- ja työnantajajärjestöt sopivat vientivetoisesta palkkamallista keskenään.

Kuvateksti
Millariikka Rytkönen osallistui työministeri Arto Satosen Suomen työmarkkinamallin kehittämistä käsittelevään tilaisuuteen 16. tammikuuta 2024.
Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Työministeri Arto Satonen on pyytänyt Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytköstä ja OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murtoa etsimään keinoja, joilla neuvotteluja vientivetoisesta palkkamallista voitaisiin edistää ammattiliittojen kesken. 

"Toivon, että he selvittävät ja löytävät keinon, jolla palkansaajajärjestöt saataisiin saman pöydän ääreen neuvottelemaan yhteisesti hyväksyttyä ja kestävää työmarkkinamallia. Näin kaikki työmarkkinaosapuolet sitoutuisivat uuteen työmarkkinamalliin vahvemmin”, Satonen sanoo.

"Lähdemme keskustelemaan siitä, miten voisimme ratkoa työmarkkinamalliasiaa. On sitten oma kysymyksensä, syntyvätkö neuvottelut työmarkkinamallista keskustelujen perusteella", Rytkönen sanoo. 

Vientivetoisessa työmarkkinamallissa muiden alojen palkat sidottaisiin vientialojen palkkakehitykseen.  

Tehy on ollut valmis neuvottelemaan vientimallista, johon sisältyy mahdollisuus tehdä poikkeuksia perustellusta syystä. 

Perusteltu syy voi olla alan työvoimapula, palkkatasa-arvon edistäminen, palkkausjärjestelmän kehittäminen tai jokin muu alakohtainen painava peruste.

"Uudelle työmarkkinamallille on tarve, ja ymmärrämme myös asiaan liittyvän talousnäkökulman. Lailla mallista ei kuitenkaan ole edes mahdollista säätää, vaan siitä pitää neuvotella ja sopia. Sopiminen kuuluu niille työmarkkinaosapuolille, joiden neuvottelu- ja sopimusoikeuksista on kyse", Rytkönen sanoo. 

"Hallitusohjelman mukainen lain säätäminen vientivetoisesta työmarkkinamallista ei käy meille, koska se merkitsisi hoitajien ikuista palkkakuoppaa."

Palkansaajajärjestöt keskustelivat vientimallista syksyllä 2023 työnantajaliittojen kanssa. Keskustelut päättyivät, koska SAK halusi pöytään muitakin hallitusohjelman työelämää koskevia uudistuksia. 

Satonen päätyi kysymään Rytköstä ja Murtoa, koska valtiosihteeri Mika Nykäsen raportin mukaan ei ole edellytyksiä sille, että järjestöt ryhtyisivät nopeasti neuvottelemaan vientivetoisesta työmarkkinamallista keskenään.