Työnantaja määräsi hoitajat ylitöihin Turussa – Tehy kanteli valmiuslain väärinkäytöstä

Työnantaja määräsi Turun kaupungin terveysasemien henkilöstöä ylitöihin vastoin työntekijöiden tahtoa. Tehy kanteli valmiuslain väärinkäytöstä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kuvateksti
Valmiuslaissa on työntekijän oikeusturvan mentävä aukko. Kuva: Pasi Leino

Tehy seuraa ja kerää työnantajien valmiuslain perusteella tekemiä mahdollisia ylilyöntejä ja reagoi niihin tarvittaessa, sanoo Tehyn lakimies Juho Kasanen.

Ensimmäinen tapaus on nyt vireillä. Eduskunnan oikeusasiamies on saanut Tehyltä kantelun. Se koskee Turun kaupungin terveysasemia. Tehy haluaa, että eduskunnan oikeusasiamies selvittää, onko työnantaja käyttänyt väärin valmiuslain suomaa oikeutta määrätä työntekijöitä ylitöihin ilman heidän suostumustaan.

Turussa terveysasemien esimiehet määräsivät 29. toukokuuta keskitetyn ajanvarauksen työntekijät ylitöihin käsittelemään kaikki kasautuneet puhelut. Esimiehet vetosivat valmiuslakiin, vaikka puheluiden kasaantuminen ei johtunut koronaepidemiasta.

– Ajanvarauksessa ei ole toukokuun lopussa eikä sen jälkeenkään ollut koronaepidemiasta johtuvaa työvoimapulaa vaan tilanne johtuu pitkään jatkuneesta resurssivajeesta.

Tehy muistuttaa, että aluehallintoviranomainen oli jo aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että terveysasemilla on todettu liiallista psykososiaalista kuormitusta.  Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Työntekijää ei normaaliaikana voi määrätä ylityöhön vastoin hänen suostumustaan. Valmiuslaki ja valtioneuvoston asetus edellyttävät, että työaikaan puututaan vain silloin, kun se on välttämätöntä koronapandemian hillitsemiseksi. Puuttuminen työaikoihin ei saa edes poikkeusoloissa vaarantaa työturvallisuutta eikä työntekijöiden terveyttä.

Tehyn Turun kaupungin ammattiosasto otti ensin yhteyttä työaikoja valvovaan aluehallintovirastoon. Se kieltäytyi ottamasta kantaa laittomaan ylityömääräykseen. Päätöstä AVI perusteli sillä, että se ei valvo poikkeuslainsäädäntöä.

Kantelussa Tehy toteaa, että työntekijältä puuttuvat oikeusturvakeinot, kun valmiuslaki on voimassa.

– Tässä kohtaa laissa on selvä puute, joka pitää korjata. Nyt työntekijän asema on turvaton ja tilanne on työntekijöille kohtuuton.

Lisää tietoa:

Uutinen: Valmiuslain poikkeukset jatkuvat