Työolobarometri: Sairaanhoitajat entistä tyytymättömämpiä

Sairaanhoitajien tyytymättömyys työoloihinsa ja palkkaukseen on lisääntynyt. Työnsä sisältöön he kuitenkin ovat tyytyväisiä.

Kuvateksti
Korkeatasoinen hoidon laatu on sairaanhoitajille tärkeä työhyvinvoinnin tekijä. Kuva: Jaakko Martikainen

Sairaanhoitajien tyytymättömyys palkkaukseen on Sairaanhoitajaliiton mukaan hälyttävällä tasolla.

Kaikkein tyytymättömimpiä palkkaansa ovat teho-, valvonta- ja tarkkailuosastoilla  ja päivystyksessä työskentelevät sairaanhoitajat. Samoin tyytymättömiä palkkaansa ovat perusterveydenhuollossa sekä kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa työskentelevät.

Edellisen kerran työolobarometri tehtiin 2018. Tuolloin tyytyväisimpiä työhönsä olivat teho-, tarkkailu- ja valvontaosastoilla työskentelevät sairaanhoitajat.

Työolobarometrin 2020 tulokset ovat pääpiirteissään vuoden 2018 tasolla, mutta suunta on laskeva.  Vuoden 2020 kyselyssä sairaanhoitajia pyydettiin arvioimaan työtään normaalioloissa, ei korona-aikana.

"Tulokset kertovat työhyvinvoinnin sekä työolojen ja alan vetovoimaisuuteen liittyvien tekijöiden huonosta toteutumisesta, vaikka kärsimme samanaikaisesti pahenevasta sairaanhoitajapulasta. Pulaa ei yritetä tarpeeksi aktiivisesti ratkaista", sanoo Sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Liisa Karhe.

Sairaanhoitajien kritiikki kohdistuu palkan jälkeen eniten työhyvinvointia tukevan toiminnan suunnitelmallisuuteen, urakehitysmahdollisuuksiin, työnohjaukseen, päätöksenteon läpinäkyvyyteen sekä työn vaativuutta vastaavaan henkilöstömäärään ja ammattirakenteeseen.

Kriittisimmin työelämään suhtautuvat alle 35-vuotiaat sairaanhoitajat. Selvästi tyytyväisimpiä olivat puolestaan olivat yli 64-vuotiaat. 

"On ilmiselvää, että nykyiset nuoret sairaanhoitajat eivät jää odottamaan eläkeiän tyytyväisyyttä."

Sairaanhoitajat kuitenkin edelleen pitävät työstään. Vastaajat pitävät työtään mielekkäänä, vaikka ovatkin välillä stressaantuneita ja väsyneitä. 

"Sairaanhoitajilla on korkea ammattimoraali ja eettistä vastuuntuntoa. Työoloihin liittyvät epäkohdat on saatava kuntoon, jotta he pysyvät alalla, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Työolobarometri toteutettiin sähköisellä kyselyllä lokakuussa 2020. Vastaajia oli 2697. Sairaanhoitajaliitto toteutti työolobarometrin kuudetta kertaa. 

Sairaanhoitajaliitto ry on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.

Työolobarometri 2020