Työpaikoilla liian kova tahti

Liika työ heikentää työilmapiiriä, kertoo työsuojeluhenkilöille suunnattu kysely.

Kuvateksti
Päivystyksen ruuhkautuminen kuormittaa henkilöstöä. Kuva iStock.

Henkilöstö kuormittuu ja ilmapiiri heikentyy, kun työmäärä on liian suuri, työ keskeytyy, tieto kulkee heikosti ja jatkuva muutos on työpaikan arkea. Työn psykososiaaliset kuormitustekijät näkyvät lisääntyneinä yhteydenottoina työsuojeluhenkilöille. 

Suuri työmäärä ja keskeytykset ovat työpaikoilla yleisiä, sillä 85 prosenttia työsuojeluhenkilöistä arvioi, että työpaikalla on vähintään jossain määrin liian suuri työmäärä tai liian kova työtahti. 78 prosenttia oli sitä mieltä, että työ keskeytyy jatkuvasti.

Tulokset käyvät ilmi Työturvallisuuskeskuksen (TTK) ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista. 

Psyykkistä kuormitusta työpaikoilla voivat aiheuttaa esimerkiksi epäselvyys työn tavoitteista, jatkuva kiire, vaikutusmahdollisuuksien puute, puutteelliset mahdollisuudet kehittyä ja oppia uutta, puutteellinen palaute, pitkittynyt epävarmuus, keskeytykset ja suuri vastuu. 

– Myös rakentavan palautteen ja arvostuksen puute sekä epäselvät tehtävänkuvat ja tavoitteet olivat läsnä monella työpaikalla, sanoo tutkija Minna Toivanen Työterveyslaitokselta.

Vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä heikko tiedonkulku ja jatkuvat muutokset vaikeuttivat työtekoa. 

Valtaosa vastaajista arvioi psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien kuormitustekijöiden tason kuitenkin pysyneen samoina edeltävän vuoden aikana. Lisääntyneet ovat lähinnä työn määrä ja tahti sekä hallitsemattoman tiedon määrä, työsuhteiden epävarmuus sekä muutokset.

Työsuojeluhenkilöt nostivat esiin konfliktien ja haastavien tilanteiden käsittelyn, työntekijöiden jaksamisen tukemisen sekä myönteisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen tukeminen. He tarvitsevat neuvottelutaitoja tilanteisiin, joissa esimerkiksi kaikki osapuolet eivät nähneet kuormituksen merkitystä yhtä tärkeänä.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 1–2 kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle.