Työtapaturmien määrä yksityisen sosiaalialan laitospalveluissa nousee edelleen jyrkästi

Tapaturmat olivat pääasiassa asiakkaiden aiheuttamia lyöntejä, potkimista ja puremista.

Kuvateksti
Työtapaturmatilastoissa näkyy vain osa väkivallasta. Suurin osa väkivalta- ja uhkatilanteista ei todennäköisesti aiheuta työtapaturmana korvattavia seurauksia.
Kuva: iStock

Työtapaturmien määrä yksityisen sosiaalihuollon laitospalveluissa nousi koronapandemian aikana entistä jyrkempään nousuun.

”Tapaturmataajuus on siellä korkeampi kuin esimerkiksi sahateollisuudessa”, vertaa tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta. Hän luonnehtii kehitystä huolestuttavaksi.

Alan tapaturmataajuus oli viime vuonna 46 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Korkeampi taajuus oli metallituotteiden valmistuksessa (47,5), työllistämistoiminnassa (58), erikoistuneessa rakennustoiminnassa (61), talonrakentamisessa (62,9) ja eläinlääkintäpalveluissa (97,6).

Noin kolmannes työtapaturmista sosiaalipalvelualalla on asiakkaan aiheuttamia lyöntejä, potkimista ja puremista. Se on huomattavasti enemmän kuin keskimäärin tai esimerkiksi palveluammateissa, missä väkivallasta johtuvia tapaturmia on alle 5 prosenttia.

Tapaturmalukuja nostavat myös kaatumiset ja nostoihin liittyvät tapaturmat.

Yksityisellä terveys- ja sosiaalipalvelualalla sattui viime vuonna yhteensä 6 155 työtapaturmaa. Niistä 3 342 sattui yksityisissä sosiaalihuollon laitospalveluissa. Tämä on noin 8 prosenttia enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna.

Sosiaalihuollon laitospalvelut ovat esimerkiksi ikääntyneiden, kehitysvammaisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palveluita, mutta myös ensi- ja turvakoteja, lasten ja nuorten laitoksia, pakolaiskeskuksia, vastaanottokeskuksia, asunnottomien tilapäisiä suojia sekä tukiasuntoja vankilasta vapautuneille.