Työterveyslaitoksen työehtosopimus syntynyt

Vuosilomaviikosta tulee viisipäiväinen ja perhevapaamääräyksistä tasa-arvoiset.

Kuvateksti
Työterveyslaitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdon ja valvonnan alaisena.
Kuva: Lehtikuva

Tehyn hallitus on hyväksynyt Työterveyslaitoksen uuden työehtosopimuksen.

Myös kaikki muut osapuolet ovat sopimuksen hyväksyneet. 

Uusi työehtosopimus on kaksivuotinen. Sopimus on määrätty alkamaan 1.4.2022 ja se päättyy 31.3.2024. 

Sopimuksessa on sovittu vain ensimmäisen vuoden palkankorotuksista. Toisen vuoden palkankorotuksista sovitaan myöhemmin.

Sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023, jos toisen vuoden palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 15.2.2023 mennessä. 

Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 1,3 prosentin yleiskorotuksella.

Lisäksi sovittiin 0,6 prosentin suuruisesta paikallisesta erästä. Se maksetaan 1.11.2022.

Työnantaja ja pääluottamusmiehet neuvottelevat paikallisen erän kohdentamisesta 31.10.2022 mennessä.

Mikäli erän kohdentamisesta ei päästä sopimukseen, työnantaja päättää kohdentamisesta 0,4 prosenttia. 0,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena.

Perhevapaamääräykset sovittiin sukupuolineutraalisti siten, että kaikilla lapsen huoltajilla on oikeus yhtä pitkään palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Ei-synnyttävän vanhemman oikeus palkalliseen vapaaseen kasvaa aiemmasta kuudesta palkallisesta vapaapäivästä 32 päivään.  

”Sukupuolineutraaleja perhevapaamääräyksiä koskevan tavoitteen saavuttaminen on tärkeä askel kohti tasa-arvoista palkkakehitystä sekä perhevapaiden tasapuolista jakautumista", sanoo Tehyn juristi Liisa Heikkinen.

Kuusipäiväinen vuosilomaviikko muutettiin viisipäiväiseksi. Muutos tulee voimaan viimeistään 1.4.2024. 

Osapuolet sopivat myös perustavansa työryhmän, joka kehittää palkkausjärjestelmää.

Osana palkkausjärjestelmän kehittämistä työehtosopimukseen tehtiin määräaikainen 31.12.2022 saakka voimassa oleva kirjaus palkkojen harmonisoinnista.  

Suosittelemme sinulle