Työtuomioistuin: Helsingin kaupunki on rikkonut sote-sopimuksen palkanmaksumääräyksiä

Tuomio koskee viime vuoden loka- ja marraskuun palkkoja, joissa oli virheitä. Osa palkoista jäi kokonaan maksamatta.

Kuvateksti
Helsingin ongelmat palkanmaksussa jatkuvat edelleen.
Kuva: iStock

Helsingin kaupunki on rikkonut sote-sopimuksen palkanmaksumääräyksiä, totesi työtuomioistuin yksimielisesti. 

Työtuomioistuin määräsi Helsingin kaupungin maksamaan 6 000 euroa hyvityssakkoa Sote ry:lle. Kaupunki joutuu myös maksamaan järjestön oikeudenkäyntikulut. 

Sote ry on Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö.

Palkanmaksu on työnantajan tärkein velvollisuus, joten kaupungin pyrkimyksillä vähentää ja poistaa palkanmaksuongelmia ei työtuomioistuimen mielestä ollut merkitystä asiassa.

Perusteita hyvityssakon tuomitsematta jättämiselle tai sen alentamiselle ei myöskään ollut.

Tuomio koskee viime vuoden loka- ja marraskuun palkkoja, joissa oli virheitä. Osa palkoista jäi kokonaan maksamatta.

Helsingin ongelmat palkanmaksussa jatkuvat edelleen.

Tehy teki Helsingistä myös rikosilmoituksen, mutta siitä poliisi ei aloittanut esitutkintaa.