Työtuomioistuin hylkäsi kanteen valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä Helsingin palkkasotkussa - Tehy harkitsee tuomiovirhekantelun tekemistä

Työtuomioistuin tuomitsi Helsingin kaupungin jälleen maksamaan hyvityssakkoa palkanmaksuongelmien takia. Samalla se kuitenkin hylkäsi kanteet siitä, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT olisi laiminlyönyt palkanmaksun valvontavelvollisuuttaan. Tehyssä harkitaan tuomiovirhekantelun tekemistä.

Kuvateksti
Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Ongelmat palkanmaksussa jatkuvat jo toista vuotta.
Kuva: iStock

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmiin ja niistä seuranneisiin oikeustapauksiin on saatu kaksi uutta ratkaisua, jotka liittyvät maalis-huhtikuun palkkoihin vuonna 2023. Työtuomioistuimen päätöksen mukaan Helsingin kaupunki on velvollinen maksamaan kaksi kertaa 750 euron hyvityssakon Sote ry:lle. Sote ry on Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö.

”Ei tämä hyvityssakon vähäinen määrä ainakaan näytä painostavan Helsingin kaupunkia korjaamaan nopeasti kuntoon palkanmaksuaan. Palkanmaksunongelmat ovat jatkuneet ainakin toukokuusta 2022 ja jatkuvat edelleen”, sanoo Tehyn lakiasiainjohtaja Kari Tiainen.

Sote ry on aiemmin tehnyt vastaavat kanteet vuoden 2022 lopun ja tämän vuoden alun maksamattomista palkoista. Niistä sopimusrikkomuksesta seuranneet hyvityssakot Helsingin kaupungille olivat suuruudeltaan 6 000 ja 3 000 euroa.

Nyt Sote ry haki ratkaisua myös siihen, miten KT eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat on huolehtinut velvollisuudestaan valvoa Helsingin kaupungin palkanmaksua. Sote ry:llä ja KT:lla on riidaton tulkinta lokakuussa 2022 solmitun sote-sopimuksen soveltamisesta siinä, että työnantajien pitää pystyä huolehtimaan nopeasti palkanmaksusta ja KT valvoo velvoitteen täyttymistä. Sote ry:n näkemyksen mukaan KT on rikkonut valvontavelvollisuutensa. 

Työtuomioistuimen päätös kuitenkin vapautti KT:n, sillä työtuomioistuin hylkäsi kanteet eikä perustellut asiaa lainkaan Sote ry:n keskeisen väitteen osalta.

”Helsingin kaupungin tekemät laiminlyönnit palkanmaksussa olivat olleet KT:n tiedossa jo lähes puoli vuotta siinä vaiheessa, kun se lokakuun alussa 2022 solmi sote-sopimuksen eikä tehnyt siihen minkäänlaista varaumaa Helsingin kaupungin palkanmaksun osalta.”

Lokakuussa 2022 voimaan tulleen sote-sopimuksen määräykset koskevat myös Helsingin kaupunkia, joten siitä lähtien ilmaantuneet palkanmaksuongelmat ovat tähän työehtosopimukseen liittyviä sopimusrikkomuksia.

”Harkitsemme nyt sitä, että teemme asiasta tuomiovirhekantelun korkeimpaan oikeuteen", Tiainen sanoo. 

Jo aikaisemmissa tuomioissa työtuomioistuin on muistuttanut, että palkanmaksu on työnantajan tärkein velvoite.

Lue lisää:

Tehy jätti jälleen uuden kanteen Helsingin palkanmaksuongelmista