Työuraeläkettä voi alkaa hakea

Työuraeläke jää yleensä pienemmäksi kuin vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke.

Kuvateksti
Raskas työ on yksi työuraeläkkeen kriteereistä. Kuva: Pasi Leino

Ennakkopäätöstä työuraeläkkeestä voi hakea elokuun alusta lähtien.

Kyseessä on täysin uusi eläkelaji. Työuraeläkettä voivat saada 63-vuotiaat, jotka ovat tehneet vähintään 38 vuotta päätoimista raskasta ja kuluttavaa työtä ja joiden työkyky on pysyvästi heikentynyt.

Työuraeläkkeeseen oikeuttavan raskaan ja kuluttavan työn tulee jatkua edelleen tai työn päättymisestä ei saa olla kulunut enempää kuin yksi vuosi.

Työuraeläke on yleensä pienempi kuin työkyvyttömyyseläke tai vanhuuseläke. Kun työuraeläkettä saanut täyttää vanhuuseläkeiän, työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi.

Kevan asiakkaat eli kuntien, valtion, evankelisluterilaisen kirkon ja Kelan vuonna 1955 syntyneet työntekijät voivat täyttää eläkehakemuksen Omat eläketietosi -verkkopalvelussa tai postittaa Kevan sivuilta löytyvän hakemuslomakkeen.

Työuraeläkkeestä voi hakea ennakkopäätöksen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin täyttää 63 vuotta. Ennakkopäätöstä kannattaa hakea sähköisesti, koska verkkopalvelu ohjaa hakemuksen täyttämistä ja muistuttaa mahdollisista puutteista. Ennakkopäätös sisältää tiedon, täyttääkö hakija työuraeläkkeen vaatimukset ja arviolaskelman eläkkeen määrästä.

– Hakemuksessa pitää olla liitteenä työterveyshuollon antama B-lääkärinlausunto. Lisäksi hakemukseen pitää liittää työnantajan lausunto työn sisällöstä ja kuormittavuudesta. Selvitysten perusteella Kevassa arvioidaan, täyttääkö hakija työuraeläkkeen myöntämisen edellytykset, sanoo Kevan eläkejohtaja Merja Paananen.

Uusi eläke ei poista vanhoja eläkemuotoja, kuten työkyvyttömyyseläkettä. Työuraeläke edellyttää vähäisempää työkyvyn heikentymistä kuin työkyvyttömyyseläke.

– Eläkelaitos tutkii aina työuraeläkettä haettaessa myös sen, olisiko hakijalla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen.

 

 

 

 

Jos työuraeläkkeen kriteerit täyttyvät, ensi vuonna työuraeläkkeelle voi jäädä kolme kuukautta ennen alinta vanhuuseläkeikää.

 

 

Työuraeläkkeeseen oikeuttava työ sisältää merkittävästi yhtä tai useampaa seuraavista:

  1. Suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä.
  2. Hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista.
  3. Kuormittavia ja hankalia työasentoja.
  4. Voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä taikka työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa.
  5. Työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä.
  6. Työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka.