Työväkivaltaa voi hallita – tutkijat löysivät 12 keinoa

Työturvallisuus pitää nostaa terveydenhuollossa potilasturvallisuuden rinnalle.

Kuvateksti
Ensiavun ja päivystyksen ruuhkautuminen lisää väkivallan riskiä. Kuvan henkilöt eivät liity uutiseen. Kuva Kimmo Mäntylä/Lehtikuva.

Omaisten läsnäolon rajoittaminen on tehokas keino vähentää väkivallan uhkaa päivystyksissä. Se rauhoittaa päivystyksen tiloja, helpottaa ihmismäärän hallintaa ja estää potilastietoja leviämästä. Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, jossa koottiin ensiapuun ja päivystykseen soveltuvia keinoja hallita väkivaltaa.  

Omaisia koskevan ohjeistuksen pitää olla koko henkilöstön tiedossa ja kaikkien pitää jakaa samaa viestiä. Asiakkaiden pitää ymmärtää, että kyse on päivystyksen linjauksesta eikä yksittäisen hoitajan mielivallasta.

– Omaiset suhtautuvat rajoitukseen suopeasti, kun he tietävät siitä etukäteen. Yllättäen tullut pyyntö poistua voi aiheuttaa ongelmia, sanoo tutkija Johanna Pulkkinen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat löysivät yhteistyössä tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitopiirien kanssa kaksitoista keinoa, joilla ensiavussa ja päivystyksessä ilmenevää väkivaltaa voi ehkäistä ja hallita. 

Laaja ja monipuolinen tiedottaminen päivystyksen toiminnasta ja kiireellisyysjärjestyksestä auttaa asiakkaita jaksamaan odottamista paremmin.

Väkivaltatilanteita ehkäisevä ja niitä hallitseva koulutus on ensiarvoisen tärkeää. Hoitaja voi omalla vuorovaikutuksellaan katkaista uhkaavan tilanteen etenemisen. 

Potilasasiakirjoihin voi kirjata tiedon mahdollisesta aggressiivisuudesta. Joku muu kuin tilanteessa mukana ollut hoitaja voi soittaa aggressiivisesti käyttäytyneelle ja keskustella tapahtuneesta.

Terveydenhuollossa tärkeintä on potilasturvallisuus. Monet hoitajat ovat oppineet ajattelemaan, että väkivallan uhkaa pitää oppia kestämään.

– Työturvallisuus pitää nostaa potilasturvallisuuden rinnalle. Se lisää myös potilasturvallisuutta ja hoidon laatua, sanoo tutkija Sanna Anttila.

– Potilaiden hoito sujuu ja työntekijät ovat turvassa, kun väkivaltaa ennakoidaan ja ehkäistään, toteaa työhyvinvointipäällikkö Marita Simola Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä

Tutkimukseen osallistuivat sairaanhoitopiirit Etelä-Karjalasta, Etelä-Pohjanmaalta, Kanta-Hämeestä, Länsi-Pohjasta, Päijät-Hämeestä ja Satakunnasta. Työsuojelurahasto tuki hanketta. 

12 keinoa ehkäistä työväkivaltaa

1. Yhteiset toimintatavat ja -ohjeet, joita kaikki noudattavat
2. Päivystyksen toiminnasta tiedottaminen asiakkaalle
3. Henkilökunnan koulutus ja perehdytys väkivallan ehkäisyyn ja hallintaan
4. Turvallisuuskävelyt, joilla selvitetään esimerkiksi poistumistiet
5. Turvallisuusasioista hoitohenkilöstölle tiedottaminen
6. Jokaisen uhka- ja väkivaltatilanteen raportoitoiminen ja käsitteleminen
7. Omaisten läsnäolon rajoittaminen
8. Uhkaavasti käyttäytyneelle asiakkaalle soittaminen
9. Väkivaltaisuuden kirjaaminen potilasasiakirjoihin
10. Turvallisuusvastaavan valitseminen ja hänen kouluttamisensa
11. Moniammatillinen väkivallan hallinta -ryhmä
12. Tarkistuslista uhan ja väkivallan hallintaan

Sanna Anttila, Johanna Pulkkinen & Jouni Kivistö-Rahnasto: Keinoja työväkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan ensiapu- ja päivystysyksiköissä. Tampereen teknillinen yliopisto 2016.

18.11. klo 13.38 Vaihdettu kuva