Työvuoro päiväkodissa vaihtuu liian usein – ratkaisuna varahenkilöt ja tes

Työvuorojen vaihtuvuus ja piilovarallaolo ovat työntekijöiden ongelma kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kuvateksti
Lastenhoitajalla saattaa olla 30 muutosta yhdellä työvuorolistalla. Kuva: Ari Korkala

Vahvistetun työvuoroluettelon muuttaminen lyhyellä varoitusajalla on yleinen käytäntö suomalaisissa päiväkodeissa. Yli puolet Tehyn kyselyyn vastanneista lastenhoitajista kertoi, että työvuoroluetteloa muutetaan päivittäin.

Muutokset ketjuuntuvat, kun yksi muutos johtaa seuraavana päivänä toiseen. Työntekijöille kertyy työvuorojen järjestelystä myös paljon niin sanottua piilovarallaoloa, josta he eivät saa korvauksia.

Tilanne lisää työsidonnaisuutta ja vaikeuttaa työn ja perheen yhdistämistä.

– Pahimmillaan yhdellä työntekijällä on ollut jopa 30 muutosta yhdellä kolmen viikon työvuorolistalla, Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen sanoo. 

Siitonen ratkaisisi ongelman riittävällä varahenkilöstöllä ja työehtosopimuksen noudattamisella. Varahenkilöstö paikkaisi yksittäisiä työvuoroja tarvittaessa, eikä työvuoroluetteloa tarvitsisi joka päivä muuttaa vastaamaan lasten vaihtuvaa määrää.

– Näin työntekijät tietäisivät, milloin ovat työssä ja milloin eivät.

Muutoksista ei makseta ylityökorvauksia tai anneta korotettua vapaa-aikaa, vaan työnantaja korvaa ylityötunnit niin sanotulla tunti tunnista -menetelmällä. Rahallinen menetys vaikuttaa työntekijän kokonaisansioihin ja eläkekertymään.

– Työntekijät veivaavat työvuoroja keskenään whatsapp-ryhmissä, kun esimiehelle ei saa vapaa-ajalla soittaa, jos joku sairastuu. 

Siitosen mukaan varahenkilöstö ratkaisisi myös päivystystarpeen: työntekijä saisi tehtäväkseen päivystää puhelinta sairastumisten vuoksi ja hänelle maksettaisiin varallaolosta asianmukainen korvaus.

Siitonen kehottaa työntekijöitä ottamaan yhteyttä luottamusmieheen ja kertomaan oman työpaikan vääristä käytännöistä.

 Mikään ei muutu, jos tähän ei puututa.

Työnantaja voi muuttaa vuoroluetteloa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan perustellusta syystä. Myös työntekijällä saattaa olla tarpeita muuttaa vuorojaan.

– Molemminpuoliset joustot ovat toki sallittuja, mutta jatkuva muutoksilla kikkailu on muodostunut käytännöksi.

Kyselyyn vastasi noin 1 300 varhaiskasvatuksessa työskentelevää tehyläistä keväällä 2018.