Työyhteisö tukee suomen taidoissa

Työssä tarvittavan kielitaidon kartuttamisen katsotaan olevan liiaksi tulijan omalla vastuulla.

Kuvateksti
Opiskelija voi onnistua työtehtävissä, vaikka hänen suomessaan olisi vielä puutteita. Kuva Annika Rauhala.

Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ammatillinen suomen kielen taito kehittyy työyhteisön tuella, toteaa filosofian maisteri Aija Virtanen väitöstutkimuksessaan. 

Virtanen tutki englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisten opiskelijoiden ammatillista suomen kielen taitoa ja sen kehittymistä työharjoitteluissa.

Ammatilliseen kielitaitoon ja sen kehittymiseen liittyy Virtasen mukaan myyttejä ja uskomuksia. Ammatillinen kielitaito kehittyy ennen kaikkea osallisuuden kautta, ja kielen oppiminen kestää koko työuran. Työssä tarvittavan kielitaidon kartuttamisen katsotaan olevan liiaksi tulijan omalla vastuulla.

– Kielitaidon odotetaan olevan ”valmis” ennen työelämään siirtymistä.

Äidinkielinen sairaanhoitajakaan ei voi ennalta osata ammattikieltä kokonaisuudessaan. Kunkin työtehtävän suorittamiseen tarvittava kielitaito riippuu työtehtävästä ja -ympäristöstä.

– Mahdollisuudet suorittaa samoja työtehtäviä useampaan kertaan auttavat opiskelijaa ennakoimaan kielenkäyttötilanteita ja helpottavat niihin varautumista.

Opiskelija voi onnistua työtehtävissä, vaikka hänen suomessaan olisi vielä puutteita. Kielitaitoa voi kompensoida eleillä. Työyhteisö voi tukea vuorovaikutuksen sujuvuutta esimerkiksi toistamalla sanomansa ja antamalla aikaa. Myös ymmärtämisen varmistaminen on olennaista.

– Suomen kielen käyttöön on hyvä kannustaa työharjoitteluiden aikana. Pelkässä suomen kielessä ei kuitenkaan tarvitse pitäytyä, etenkään alkuvaiheessa, vaan myös muita yhteisiä kieliä voidaan hyödyntää.

Terveydenhuoltoalan henkilöstö tarvitsee kielikoulutusta alusta alkaen, jotta siirtyminen työelämään sujuu aiempaa joustavammin. Ammatillista suomen kielen koulutusta olisi tärkeää integroida työharjoitteluihin aiempaa johdonmukaisemmin. Tämän toteuttamisessa tarvitaan oppilaitosten ja työharjoittelupaikkojen välistä yhteistyötä sekä johtotason linjauksia sekä niiden toteutumisen seurantaa.

– Opiskelijoille pitää tarjota välineet, joilla he voivat työllistyä Suomessa. Tarpeita vastaava kielikoulutus on yksi väline.

Aija Virtasen suomen kielen väitöskirja ”Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoitteluissa”  tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 22. huhtikuuta 2017.