Uusi järjestelmä: Eksotessa opitaan myönteisestä palautteesta

Myönteisistä kokemuksista kielivät ilmoitukset ovat lähtölaukauksena toiminnan kehittämiseen. Eksote on ottanut käyttöön PosiPro-järjestelmän.

Kuvateksti
Virheiden tavoin oppia voi ottaa myös onnistumisista. Kuva: iStock

Yhteistyö, työskentelytavat ja asenne. Nämä asiat ovat nousseet kärkeen Eksotessa, kun henkilöstö on kirjannut toistensa onnistumisia.

Koko Eksoteen on tämän syksyn aikana levinnyt raportointiohjelmisto, jossa annetaan myönteistä palautetta. Se on nimeltään PosiPro-onnistumisista oppimisen ilmoitus- ja raportointiohjelmisto

Ohjelmiston pilotointi käynnistyi heinäkuun alussa akuuttisairaalan tulosalueen kymmenessä toimintayksikössä. Pilotoinnin aikana havaitut ongelmat on saatu korjattua.

– Positiivisten henkilöstöpalautteiden myötä PosiPron käyttöönotto on voitu laajentaa koko Eksoten alueelle, sanoo akuuttisairaalan potilasturvallisuuskoordinaattori Petteri Alavahtola.

Yleisesti ottaen hoitokontakteista 90 prosenttia onnistuu; 10 prosenttiin liittyy jokin haittatapahtuma. Tähän asti tietoa on systemaattisesti kerätty lähinnä haitoista ja virheistä, mutta nyt oppia haetaan myös onnistumisista.

– Tavoitteena on, että onnistumisilmoituksista joka kymmenes johtaa kehittämistoimenpiteisiin, ihan niin kuin HaiProssa.

Samasta tapahtumasta voi tulla HaiPro ja PosiPro-ilmoitus, jos tapahtumaan sisältyy virheitä, mutta lopputuloksena on kuitenkin onnistuminen.

PosiPro-ilmoitukset menevät sen yksikön työnjohdolle, jota ilmoitus koskee. Johto arvio, kuinka merkittävä ilmoitus on oppisen kannalta. Samalla katsotaan, onko kyseessä niin tärkeä asia, että se tulee ottaa käyttöön muuallakin ja minkälaista lisäkoulutusta tarvitaan.

– Tämä on koko henkilöstön työkalu, mutta ohjelmiston luokittelu- ja analysointipuoli on johdon työkalu, kertoo ensihoidon toimintayksikön esimies Kati Saarikivi.

Positiivisen palautteen antamisella on monia muitakin hyötyjä kuin toiminnan kehittäminen. Sen tiedetään lisäävän työssäjaksamista, työhyvinvointia, kollegiaalisuutta ja yleensäkin positiivista ilmapiiriä.

PosiPro mahdollistaa myös työyksiköiden välisen positiivisen palautteen annon.

– Jo pilotointivaiheessa huomasimme yksikkörajat ylittävään yhteistyöhön liittyvien ilmoitusten olevan vallitsevia.

Jotta onnistumiset johtaisivat oppimiseen, onnistuminen on tehtävä näkyväksi niille, jotka vastaavat toimintayksiköstä ja sen kehittämisestä. PosiPro-ohjelmistolla pyritään onnistumisten näkyväksi tekemiseen ja onnistumisten parempaan analysointiin, luokitteluun ja raportointiin, jotka taas mahdollistavat onnistumisesta oppimisen.

– Esimerkiksi ensihoidossa julkistetaan joka viikko onnistumiset. Esimerkit ruokkivat tekemään uusia ilmoituksia, sanoo Saarikivi.

PosiPro on syntynyt yhteistyössä HaiPro-ohjelmiston tuottajan Awanic Oy:n kanssa.