Uusi keskusjärjestö kuopattiin

Uuden palkansaajakeskusjärjestön selvitystyö on päättynyt.

Ammattiliittojen kokous on todennut, että uutta keskusjärjestöä ei kyetä perustamaan alun perin suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Myöskään hankkeen jatkamista uudella valmistelulla ei pidetty tarkoituksenmukaisena.

SAK ja STTK pysyvät itsenäisinä järjestöinä, mutta jatkavat samalla palkansaajien yhteistyön tiivistämistä ja toiminnan kehittämistä.

Puolisentoista vuotta sitten selvitystyöhön lähti mukaan 49 ammattiliittoa lähinnä SAK:sta ja STTK:sta. Tehy irtosi hankkeesta tänä keväänä.