Uusi opas: Näin kohtaat muslimipotilaan

Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat monenlaisia haasteita, kun potilaana on muslimi. Nyt on valmistunut opas, joka auttaa muslimipotilaiden ja -perheiden kanssa työskentelyssä.

Kuvateksti
Uusi opas antaa vinkkejä siihen, kuinka kohdata muslimi potilaana. Kuva: iStock

Halal-ruokavalio, vainajan rituaalipesu ja ympärileikkaus ovat esimerkkejä islamiin liittyvistä perinteistä, joita terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat työssään.

Perheroolit ja häveliäisyyssäännöt heijastuvat vuorovaikutukseen potilaan ja hoitajan välillä erityisesti silloin, kun potilas ja työntekijä ovat eri sukupuolta.

Islamilainen perinne tuntee myös jinnit – henkiolennot, joita jotkut muslimit voivat pitää syypäinä esimerkiksi mielenterveyden häiriöihin.

Islamiin liittyviin kysymyksiin paneuduttiin islamilaisen teologian kurssilla, joka järjestettiin Helsingin yliopistossa keväällä 2021. Kurssin aikana opiskelijat haastattelivat terveydenhuollon ammattilaisia ja muslimiyhteisöjen edustajia sekä tutustuivat tutkimuskirjallisuuteen.

Kurssin tuotoksena syntyi terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu opas Muslimit terveydenhuollon asiakkaina.

”Aikaa ei kannata käyttää islamin oppien ja käytäntöjen läpikäyntiin vaan ennakkokäsitysten purkamiseen ja olemassaolevan tiedon hienosyistämiseen. Sitä kautta asiakas voidaan kohdata ensisijaisesti yksilönä, ei uskontoperinteen edustajana. Oman kokemukseni mukaan uskonnollisesta taustasta lähtöisin oleva asiakas arvostaa myös sitä, että joku ymmärtää uskontoon liittyvän kielen”, sanoo islamilaisen teologian yliopistonlehtori Teemu Pauha tiedotteessa.

Muslimit terveydenhuollon asiakkaina -opas sisältää yleistietoa islamista ja muslimeista Suomessa. Oppaaseen on lisäksi koottu tietoa esimerkiksi syntymään, kuolemaan, mielenterveyteen, seksuaalisuuteen ja ravitsemukseen liittyvistä islamilaisista perinteistä.

 

7 muistisääntöä muslimipotilaan kohtaamiseen (oppaan listasta tiivistetty)

  1. Käytännössä kaikkiin asioihin on monta erilaista islamilaista näkemystä. Kannattaa rohkeasti kysyä asioita muslimipotilaalta itseltään.
  2. Uskonnon lisäksi potilaan ajatteluun vaikuttavat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja koulutustausta. Kohtaa siis potilas yksilönä – älä uskonnon tai kulttuurin edustajana.
  3. Usko ja sen harjoittaminen voivat olla voimavaroja, jotka edistävät sairaudesta toipumista. Mahdollista esimerkiksi rukoilu ja Koraanin lukeminen.
  4. Potilaan uskonto voi tarjota sairauksille selitysmalleja, jotka kuulostavat sinusta vierailta. Potilaalle ne ovat silti tosia. Yritä ymmärtää sellaisiakin tapoja ja kulttuuria, joita et itse hyväksy.
  5. Kulttuuri- ja katsomussensitiivisyys on tärkeä osa hoitotyön eettisiä periaatteita. Kohtele ja käsittele kaikkea uskonnollista/kulttuurista esineistöä kunnioittavasti. Älä esimerkiksi laske Koraania maahan.
  6. Kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja. Islam-vastaiset asenteet ovat Suomessa jopa poikkeuksellisen yleisiä. Pyri tunnistamaan omia ennakkoluulojasi ja muuttamaan käsityksiäsi tarpeen mukaan. Puutu ennakkoluuloihin ja stereotypioihin, joita huomaat ympärilläsi.
  7. Tutustuminen katsomuksiin ja kulttuureihin on oman ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Kun olet epävarma, kysy lisätietoa asiantuntijoilta. Jos muslimipotilaiden kohtaamiseen ei ole työpaikallanne tarjolla täydennyskoulutusta, ehdota työnantajallesi sellaisen järjestämistä.