Vahvempi alkoholi lisää kuolemia 150:llä

Vahvempien alkoholijuomien tuominen ruokakauppaan tietää lisää terveyshaittoja, muistuttaa THL.

Kuvateksti
Nykyistä vahvempien oluiden saanti ruokakaupasta tietäisi haittojen kasvua. Kuva iStock.

5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ja kioskeissa lisäisi vääjäämättä alkoholin kulutusta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kulutuksen kasvaessa lisääntyisivät alkoholista aiheutuvat terveydelliset ja sosiaaliset haitat ja niistä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset.

Nykyistä vahvempien alkoholijuomien tuonti ruokakauppoihin sisältyy hallituksen kaavailemaan alkoholilain kokonaisuudistukseen.

THL on laskenut, että hallituksen lakiesitys lisäisi alkoholin kulutusta 5–6 prosenttia. Se tarkoittaisi vuosittain 150:tä alkoholikuolemaa lisää. Alkoholisairauksista ja tapaturmista johtuvia sairaalahoitoja olisi vuosittain 1 500 nykyistä enemmän.

Tähän asti alkoholipolitiikan liberalisoinnit ovat johtaneet Suomessa merkittävään kokonaiskulutuksen ja haittojen kasvuun.

– Hyvä- ja huono-osaisten terveyserojen supistaminen vaikeutuisi. Kulutuksen kasvu uhkaisi erityisesti haavoittuvia väestöryhmiä, kuten lapsia ja nuoria. Kasvavat kustannukset vaikeuttaisivat myös kestävyysvajeen umpeen kuromista, sanoo THL:n pääjohtaja Juhani Eskola.

Hän muistuttaa, että esitettyjä uudistuksia voi olla vaikea perua, jos hyötyjen ja haittojen suhdetta joudutaan arvioimaan uudelleen.

– Jos nyt esitetty liberalisointi todettaisiin virheeksi, EU-lainsäädännön ja kansainvälisten kauppasopimusten vuoksi sääntelyn palauttaminen voi olla hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta.