Vahvistusta kotihoitoon

Vanhusta kuskataan edestakaisin kodin ja sairaalan väliä. Kotihoito tekee päivässä viisi käyntiä vanhuksen luo. Eikö näissä tapauksissa olla jo siinä pisteessä, että vanhuksen paikka ei ole kotona vaan jossain hoitopaikassa, pohtii sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä.

Jokaisen vanhuksen palvelutarpeenarviointi lähtee yksilöllisestä palvelutarpeen kartoituksesta. Näin pitäisi olla ainakin lain mukaan.

Millaisia iäkkäiden ja omaishoidon palvelut ovat tulevaisuudessa? Tästä keskusteltiin tänään Helsingin Marina Congress Centerissä, jossa ministeriö esitteli vanhusten palvelutarpeisiin pureutuvaa kärkihankettaan. Sen nimi on Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Nykyään iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen eikä heidän palvelutarpeisiinsa vastata yhdenvertaisesti. Siksi tavoitteena on, että kaikissa maakunnissa otetaan käyttöön integroitu palvelujen kokonaisuus.

Projektipäällikkö Anja Noron mukaan tämä tarkoittaa, että kussakin maakunnassa pitää olla keskitetysti yksi paikka ja yksi puhelinnumero, josta ohjataan tarvittavan palvelun äärelle.

Hankkeen johtaja Päivi Voutilainen muistutti, miten esimerkiksi Eksotessa on löydetty alueellisesti toimiva malli. Siellä päivystys ja kotihoito tekevät yhteistyötä.

Koko hankkeessa ensisijaista on kotihoito. Palveluiden sisältöjen uudistamisen avulla halutaan, että kotihoidon henkilöstöllä on enemmän aikaa asiakkaansa kanssa. Nykyään kuntien välillä on suuria eroja. Kunnasta riippuen varsinaisiin käynteihin menee työajasta 30–80 prosenttia. Yhden asiakkaan luona on aikaa 10–20 minuuttia.

Hankerahoitusta vuosina 2016–18 on 30 miljoonaa euroa. Rahoitusta voi alkaa hakea toukokuusta lähtien.

Hankesuunnitelma