Väitös: Psykoosilääkkeitä käytetään muistisairaille väärin

Alzheimerin tautia sairastavien psykoosilääkitys kasvattaa kuolemanriskiä.

Kuvateksti
Alzheimerin tautia sairastavien tulisi käyttää psykoosilääkkeitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Kuva: iStock

Kahden tai useamman psykoosilääkkeen päällekkäiskäyttöön liittyi lähes kaksi kertaa suurempi kuolemanriski kuin yhden psykoosilääkkeen käyttöön Alzheimerin tautia sairastavilla. Tämän uuden tiedon osoittaa proviisori Marjaana Koposen väitöstutkimus.

Psykoosilääkkeiden käytön aloittaminen ja pitkäaikainen käyttö on yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla. Yli vuoden lääkkeitä käytti heistä kaksi kolmesta.

Väitöstutkimuksessa havaittiin myös, että psykoosilääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtuman riskiä noin 50 prosenttia ja kuolemanriskiä noin 60 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavilla. Tulokset ovat yhtenevät useiden aiempien tutkimusten tulosten kanssa.

Tutkimuksen mukaan Alzheimerin tautia sairastavilla psykoosilääkkeiden käytön aloittaminen on muuta väestöä yleisempää jo 2–3 vuotta ennen Alzheimerin taudin diagnoosia. Aloittajien määrä oli suurimmillaan ensimmäiset kuusi kuukautta diagnoosista ja pysyi suurena tämän jälkeen.

Tutkimus osoitti, että psykoosilääkkeiden käyttöä jatketaan Alzheimerin tautia sairastavilla huomattavan pitkään.

Psykoosilääkkeiden käytön kesto ei Koposen mukaan vastaa nykyisiä hoitosuosituksia. Käypä hoito -suosituksen mukaisesti lääkkeettömät hoitokeinot ovat ensisijaisia ja psykoosilääkkeiden käyttö pitäisi rajata vain vaikeimpien psykoottisten oireiden, levottomuuden ja aggressiivisuuden lyhytaikaiseen hoitoon.

Käytösoireiden taustalla olevat syyt pitäisi selvittää hyvin, jotta voidaan välttää psykoosilääkkeiden tarpeeton aloitus.

Väitöskirja Antipsychotic use and risk of hip fracture and mortality among community dwellers with Alzheimer’s disease, a nationwide register-based stud tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 29. syyskuuta.