Väitös: Simulaatio kohentaa röntgenhoitajan lääkeosaamista

Kokeneet röntgenhoitajat oppivat paremmin simulaatiolla. Nuoret puolestaan hyötyvät verkko-oppimisesta.

Kuvateksti
Röntgenhoitajilta vaaditaan entistä enemmän lääkeosaamista. Kuva Pekka Fali.

Simulaatio soveltuu hyvin lääkehoidon täydennyskoulutukseen, ilmenee terveystieteiden maisteri Suvi Auran väitöstutkimuksesta. Aura tutki röntgenhoitajien lääkehoidon oppimista kahdessa suomalaisessa yliopistollisessa sairaalassa.

Röntgenhoitajilta vaaditaan lääkeosaamista, koska radiologian yksiköissä käytetään teknologian ja hoitomenetelmien kehittymisen myötä aiempaa enemmän laskimoon annettavia eli iv-lääkkeitä.

Aura vertasi simulaationa ja verkko-oppimisena toteutetun samansisältöisen täydennyskoulutuksen vaikutusta röntgenhoitajien iv-lääkehoidon teoreettiseen osaamiseen. Lääkehoidon osaamisen varmistamisessa käytetään Suomessa LOVe – lääkehoidon osaaminen -koulutusta. Se sisältää useita verkkokursseja.

Aineisto kerättiin kolmessa vaiheessa: ennen koulutusta, 1–2 viikkoa koulutuksen jälkeen ja kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen. Lisäksi selvitettiin iv-lääkehoidon teoreettiseen osaamiseen mahdollisesti yhteydessä olevia taustatekijöitä.

Simulaatio toimii röntgenhoitajien iv-lääkehoidon teoreettisessa oppimisessa ja tiedon pysyvyydessä jopa tehokkaammin kuin verkko-oppiminen. Taustatekijöillä, kuten oppijan iällä tai työkokemuksella, ei ollut vaikutusta.

Nuoremmat ja vähemmän työkokemusta omaavat röntgenhoitajat näyttäisivät hyötyvän verkko-oppimisesta enemmän kuin vanhemmat ja kokeneemmat kollegansa.

Lääkehoito- ja päätöksentekotaidot kehittyivät simulaation avulla. Muun muassa toimenpiteen aikaisen kivun arvioinnin, kivun lääkkeellisen hoidon ja potilaan monitorointitaitojen kuvattiin kehittyneen koulutuksen avulla.

Moniammatillisesti simulaatiot vahvistivat ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoja, jotka ovat tärkeitä potilasturvallisuudelle. Simulaatioiden toteuttaminen oikeassa ympäristössä tuki opitun siirrettävyyttä kliiniseen työhön.

Suvi Auran hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Simulation-based Pharmacotherapy Learning: Assessing Educational Effectiveness in Radiographers’ Continuing Education tarkastetaan 16. kesäkuuta Itä-Suomen yliopistossa.