Väitöstutkimus: Sote-alan työntekijät haluavat lopettaa väkivallan vähättelyn

Työpaikat saavat väkivallan uhkaa hallintaan tiedotuksella, koulutuksella, toimivalla hälytysjärjestelmällä, riittävällä henkilöstöresursoinnilla ja ohjeistuksilla.

Kuvateksti
Ensihoidossa, suun terveydenhuollossa ja lasten päivähoidossa yli puolet uhkatilanteen kokeneista jätti ilmoituksen tekemättä. Kuva: Liisa Takala

Suuri osa sote-alan työpaikoilla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ei johda toimiin, jotka konkreettisesti parantaisivat turvallisuutta. Yli kolmasosa sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista jää ilmoittamatta, ja ilmoituksista vain vajaa puolet johtaa toimenpiteisiin.

Tilanne käy ilmi Turun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta, jonka aiheena on väkivallan uhan hallinta sote-alan työssä Suomessa.  

Terveystieteiden maisteri Johanna Pulkkisen väitöstutkimuksessa ammattiryhmistä eniten väkivaltaa kokivat lähi- ja perushoitajat. Heistä myös suurempi osa koki, etteivät väkivalta ja sen uhka ole työpaikalla hallinnassa.

Väkivallan uhan hallinnassa on suuria eroja. Sote-alalla on työpaikkoja, joissa väkivaltaa ja sen uhkaa hallitaan hyvin. Toisaalta noin 40 prosentissa työpaikoista työntekijät kokevat, että väkivallan uhka ei ole hallinnassa.

Väkivallan uhan koetaan olevan heikoiten hallinnassa ensihoidossa, vanhusten laitoshoidossa ja kehitysvammahuollossa.

Pulkkisen tutkimuksessa kävi ilmi, että esihenkilöiden mielestä väkivalta on hallinnassa, kun riskit on arvioitu ja menettelytapaohjeet laadittu.

Työntekijöiden kokemus on toinen: he toivovat konkreettista puuttumista, tilanteen tosissaan ottamista sekä syyttelyn ja vähättelyn lopettamista.

"Työntekijät kokivat, että väkivallan uhka olisi paremmin hallinnassa, jos esimiehet suhtautuisivat työntekijöiden ilmoituksiin ja väkivallan uhkaan asian vaatimalla vakavuudella."

Työpaikat saavat väkivallan uhkaa paremmin hallintaan tiedotuksella, koulutuksella, toimivalla hälytysjärjestelmällä, riittävällä henkilöstöresursoinnilla ja ohjeistuksilla.

Kaikilla työpaikoilla ei ole edes mahdollista hälyttää apua. Kotihoidossa lähes puolelta työntekijöistä puuttui avunhälytysmahdollisuus. 

"Hälytysjärjestelmän toimivuus tulee varmistaa, ja mukana pidettävien hälyttimien tulee olla työntekijällä myös käytössä."

Väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä -väitöstutkimus tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 21.5.2021 klo 12. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Lue lisää: 

Hoitaja joutui kamppailemaan henkensä edestä – potilas tuomittiin tapon yrityksestä

Tehyn laaja kysely: Hoitajien kohtaama väkivalta arkipäivää, neljännes saanut tappouhkauksen