Valinnanvapaus ja yhtiöittäminen huolestuttavat sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksen tavoitteet saavat lausunnonantajilta kannatusta. Liikkeenluovutus on hyvä tapa siirtää henkilöstö uudelle työnantajalle.

Kuvateksti
Sote-uudistuksessa yli 220 000 työntekijää siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä maakuntien palvelukseen. Kuva Annika Rauhala.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista pidetään tarpeellisena ja sen tavoitteita lähtökohtaisesti hyväksyttävinä. Tavoitteiden toteutumista pidetään kuitenkin epävarmana, käy ilmi sote- ja maakuntauudistuksen lausuntoyhteenvedosta.

Liikkeenluovutusta pidettiin yleisesti kannatettavana tapana siirtää henkilöstö uuden työnantajan palvelukseen.

Lausunnonantajat eivät usko, että esitys hillitsee kustannusten kasvua riittävästi. Myöskään palvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottamista toisistaan ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Maakunnan palvelulaitosta ei pidetä hyvänä tapana järjestää tuotantoa. 

Noin kaksi kolmannesta yhtiöittämiseen kantaa ottaneista ei pidä yhtiöittämisvelvollisuutta tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia edustavat järjestöt sekä yritykset suhtautuvat yhtiöittämiseen erittäin myönteisesti.

Yhtiöittämisen aikataulua pidetään liian tiukkana. Kielteisesti yhtiöittämiseen suhtautuvat pitävät yhtiöittämisen nopea aikataulua ongelmana tai esteenä kilpailullisesti kannattavien yhtiöiden perustamiselle. Vaikeaa yhtiöittämisestä tekee myös se, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ei johdeta eikä toteuteta bisneslogiikalla.

Lausunnonantajat huomattavat, että valinnanvapauden laajentaminen ei välttämättä edellytä yhtiöittämistä. Erityisesti monet kunnat kannattaisivat valinnanvapauden laajentamista palvelusetelimallia laajentamalla. 

Valinnanvapausmallissa huolta herättää tiukka aikataulu. Valinnanvapauden esitysluonnos lähtee lausuntokierrokselle loppuvuodesta.

Sote-uudistuksessa perustetaan 18 maakuntaa, jotka vuoden 2019 alusta järjestäisivät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö saivat 755 lausuntoa.