Valvira: Koko henkilökunnan pitää olla ajan tasalla päivystyksen toiminnasta

Turvallisuustietoa on hyödynnettävä päivystyksissä nykyistä järjestelmällisemmin, toteaa Valvira.

Kuvateksti
Tietojärjestelmät eivät palvele päivystyksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Kuva: Pia Hietamies

Kaikki asiakas- ja potilasturvallisuustieto pitää käsitellä terveydenhuollon päivystyksissä koko henkilökunnan, ei vain esimiesten, kanssa. Näin toteaa Valvira päivytystoimintaa käsittelevässä raportissaan.

Asiakas- ja potilasturvallisuustieto tarkoittaa Valviran, aluehallintoviraston, eduskunnan oikeusasiamiehen ja potilasvakuutuskeskuksen päätöksiä sekä potilaiden, asiakkaiden ja omaisten muistutuksista saatuja havaintoja ja haittatapahtuma-raportointijärjestelmän tietoja. 

Päivystysten toiminta on Valviran mielestä kehittynyt myönteisesti asiakas- ja potilaskeskeisempään suuntaan.

Hajallaan olevan tiedon lisäksi lukuisat eri tietojärjestelmät vaikeuttavat päivystysten toimintaa. Varsinaisia potilastietojärjestelmiä voi olla useita, ja potilastietoja dokumentoidaan myös muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmiin ja laboratoriojärjestelmiin. 

Tietojärjestelmistä ei saada irti kaikkea tarvittavaa tietoa, sillä kaikki toiminnanohjausjärjestelmät eivät kuvaa päivystysprosessin tehokkuutta riittävästi. Esimerkiksi eri potilasryhmien läpimenoaika tai lääkärille pääsyaika sekä tiedot ruuhkahuipuista jäävät pimentoon.

Joissakin yksiköissä toiminnanohjausjärjestelmä näyttää yksittäisen potilaan hoidon tilanteen sekä henkilökunnalle että potilaalle itselleen. Oman tilanteensa lisäksi potilaat näkevät näytöllä myös päivystyksen kokonaistilanteen, mikä saattaa vähentää hermostumista. 

Eniten ongelmia päivystyksissä aiheuttavat ruuhkahuiput. Niistä selviäminen vaatii ennakointia ja yhteistyötä muun palvelujärjestelmän kanssa.

Mikään päivystysyksikkö ei voi yksin ratkaista henkilöstön riittävyyteen liittyviä ongelmia, vaan asia kytkeytyy vahvasti kunkin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuteen, raportissa todetaan. 

Päivystystoiminta oli yksi vuosina 2016–2017 toteutetun Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen valvontaohjelman valvontakohteista.