Valvira selvitti: Hoivakotien rajoitukset ovat loukanneet vanhusten itsemääräämisoikeutta

Moni hoivakoti rajoittaa korona-aikana vanhusten oikeuksia ilman laillista perustetta.

Kuvateksti
24 prosenttia yksiköistä kertoi rajoittavansa asiakkaiden oikeuksia ilman tartuntatautilain mukaista perustetta tai tartuntatautilääkärin määräystä. Kuva: iStock

Koronan vuoksi tehdyt rajoitustoimet ovat asianmukaisia valtaosassa suomalaisista vanhusten hoivakodeista. Yhteistyö kuntien tartuntatautilääkäreiden kanssa toimii hyvin.

Tilanne käy ilmi Valviran kyselystä, johon vastasi yli 1000 toimintayksikköä. 

Selvitys osoitti myös sen, että tilanne ei ole hyvä läheskään kaikissa yksiköissä. Ongelmia on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Suurin osa hoivakodeista on pystynyt pandemian aikana turvaamaan sekä asiakkaiden terveyttä että järjestämään turvallisesti yhteydenpitoa läheisiin. Karanteeni- ja eristämiskäytännöt ovat suurimmassa osassa hoivakoteja olleet tartuntatautilain mukaisia.

Lähes kaikissa yksiköissä vanhuksilla on mahdollisuus ulkoilla läheisten kanssa. 89 prosenttia yksiköistä mahdollistaa läheisten vierailut asiakkaan huoneessa. Yksi prosentti ei salli vierailuja. 

Selvityksen mukaan liian monessa yksikössä on kuitenkin käytössä lakiin perustumattomia käytäntöjä. 24 prosenttia yksiköistä kertoi rajoittavansa asiakkaiden oikeuksia ilman tartuntatautilain mukaista perustetta tai tartuntatautilääkärin määräystä.

14 prosenttia yksiköistä ilmoitti asettavansa asiakkaita karanteeniin tai eristykseen ilman tartuntatautilääkärin päätöstä. 

Ainoastaan tartuntatautilääkäri voi määrätä asiakkaan karanteeniin tai eristykseen, jos tällä on todettu yleisvaarallinen tartuntatauti tai hän on altistunut sille. 

Hoivakodit esimerkiksi rajoittavat asiakkaiden liikkumista yksikön ulkopuolella tai asiakkaan liikkumista omasta huoneestaan. Huoneen ovi lukitaan ja omaisten vierailuja asiakkaan huoneeseen tai asuntoon rajoitetaan. 

Puutteita on myös omavalvonnassa, sillä noin yksi neljäsosa ei ole päivittänyt omavalvontasuunnitelmaansa pandemian aikana. Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoitusten asianmukaisuus ovat osa omavalvontaa. 

Valvira sai keväällä ja kesällä 2020 yhteydenottoja, jotka liittyivät pandemian vaikutukseen hoivakotien terveysturvallisuuteen ja vanhusten itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen. Myös eduskunnan oikeusasiamies kehotti tehostamaan valvontaa pandemian vuoksi.   

Kyselyyn vastanneista yksiköistä noin 60 prosenttia oli yksityisiä ja noin 40 prosenttia julkisia. Kysely tehtiin viime vuoden lopulla.