Valvira tehostaa kiireettömän erikoissairaanhoidon valvontaa

Valvira on laittanut 16 hyvinvointialueelle ja ja Hus-yhtymälle selvityspyynnön siitä, miten kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy sujuu.

Kuvateksti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi niistä, jonka pitää antaa selvitys kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä.
Kuva: Vesa Turunen

Valvira on aloittanut kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan kuudellatoista hyvinvointialueella ja Hus-yhtymässä. Näistä jokaisen on toimitettava Valviralle kattavat selvitykset ja seurantatiedot hoitoon pääsyn elokuun lopun tilanteesta 22.9.2023 mennessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n keräämien seurantatietojen perusteella kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanne on jatkunut vaikeana tänä vuonna.

Kaikilla hyvinvointialueilla ja Hus-yhtymässä on potilaita, jotka ovat odottaneet hoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään. Osassa hyvinvointialueita tilanne on erittäin vakava ja pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne hyvin huolestuttava.

Selvityspyynnön ovat saaneet:

Hus-yhtymä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Savon hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue