Valviran seuraaja aloittaa 2020

Uusi valvontavirasto aloittaa samaan aikaan maakuntien kanssa.

Kuvateksti
Nykyinen Valvira lakkaa olemasta reilun kahden vuoden päästä. Kuva: Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto eli Luova-virasto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta eli yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtävistä nykyään vastaavan Valviran ylijohtaja Markus Henriksson sanoo, että olisi toivonut aloituksen tapahtuvan alkuperäisen suunnitelman mukaan vuoden 2019 alusta.

Aikataulun pitkittymisen riskinä on, että muutoksessa mukana olevat tahot kehittävät toimintaansa eri suuntiin. Nopeampi aikataulu olisi ollut eduksi erityisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta.

Valvirassa nähdään aikataulun myöhästämisessä myös hyviä puolia. Sellainen on ainakin se, että uuden viraston tietojärjestelmiä voidaan kehittää ilman kohtuutonta kiirettä.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat vuoden alussa aloittaneet yhteishankkeen nimeltään Valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen. Se kehittää sosiaali- ja terveysalan valvonnan tietopohjaa, valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuutta. Tarkoitus on luoda yhtenäisiä käytäntöjä.

Tulokset viedään käytäntöön vuonna 2019.