Vanhustenhoitajat tarvitsevat säännöllistä lääkehoidon koulutusta

Puutteet vanhustenhoidon lääkehoidossa olisi korjattavissa työnantajan järjestämän vuosittain toistuvan täydennyskoulutuksen avulla, muistuttaa Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija.

Kuvateksti
Vanhusten turvallisuutta vaarantaa erityisesti kapseleiden avaaminen ja lääkkeiden murskaaminen, mitä ei saa tehdä mille tahansa valmisteelle. Kuva: Jari Lifländer

Kolmannes hoitajista ilmoitti, että heillä on puutteita lääkehoidon osaamisessa. Tämä käy ilmi tuoreessa hoitotieteen väitöskirjassa. Tutkimusta varten terveystieteiden maisteri Markus Karttunen lähetti kyselyn. Siihen vastasi lähes 500 hoitajaa, jotka työskentelivät kunnallisissa ikääntyneiden pitkäaikaishoidon yksiköissä.

– Tämä tarkoittaa sitä, ettei täydennyskoulutukseksi riitä viiden vuoden välein suoritettava lääkehoidon verkkokoulutus ja tentti. Sitä vastoin työnantajan täytyisi vuosittain järjestää ikäihmisten lääkehoidon toteuttamiseen keskittyvää koulutusta sairaanhoitajille ja lähihoitajille, painottaa Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Flinkman viittaa viime vuonna ilmestyneeseen Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisuun nimeltä Hoivayksiköissä lääkehuollon ja hoidon pitäisi olla joukkuepeliä, josta käyvät ilmi etenkin lähihoitajien täydennyskoulutuksen puutteet. Vastavia tuloksia on aluehallintoviraston parin vuoden takaisessa selvityksessä.

– Hyvää ja edullista koulutusta on tarjolla. Varsinkin riskilääkkeiden tunnistamisen  ja niihin liittyvien ohjeiden osalta hoitoyksiköt voisivat tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten apteekkien kanssa.

Väitöstutkimuksen mukaan suurin osa hoitajista arvioi toteuttavansa lääkehoitoa oikein. Silti kolmannes katsoi, ettei aina valmistele lääkkeitä käyttökuntoon ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Potilasturvallisuutta vaaransivat erityisesti lääkkeiden murskaaminen ja kapseleiden avaaminen.

– Lääkekaapin luona pitää olla selkeät ohjeet siitä, mitä lääkeitä ei saa murskata, muistuttaa Flinkman.

Hienontamisella hoitaja pyrkii yleensä siihen, että nielemisvaikeuksista kärsivän potilaan olisi helpompi ottaa lääke. Murskattuna jotkut lääkkeet kuitenkin menettävät tehonsa tai jopa johtavat kuolemaan. Koska tilalle on tarjolla nestemäisiä ja laastarivalmisteita, murskaamiselle ei ole perusteita.

Korjaus 9.10.19 klo 14.25 Kyseessä ei ole haastattelu- vaan kyselytutkimus.