Yksityiselle sosiaalipalvelualalle uusi työehtosopimus – "Vetovoimaa parantava palkkaratkaisu"

Palkankorotukset ovat ensimmäisenä vuonna yli sekä "yleisen linjan" että yli muiden kunta-alan järjestöjen sopiman palkkaraamin.

Kuvateksti
Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää.
Kuva: Lauri Rotko

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi työehtosopimus on hyväksytty.

Sopimuskausi on sovittu alkamaan 1.5.2022 ja päättymään 30.4.2024. Kaikki järjestöt ovat hyväksyneet 22. kesäkuuta syntyneen neuvottelutuloksen.

Ensimmäisen sopimusvuoden aikana palkat nousevat yhteensä 2,8 prosenttia.

1.9.2022 lukien korotetaan työntekijöiden 31.8.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja 2 prosentin yleiskorotuksella.

1.9.2022 lukien korotetaan vähimmäispalkkatasoja 0,8 prosentilla. 

"Palkankorotukset ovat ensimmäisenä vuonna yli sekä niin sanotun yleisen linjan että yli muiden kunta-alan järjestöjen sopiman palkkaraamin. Hoitajapulan ratkaisemista on jatkettava myös tulevina vuosina", sanoo Tehyn juristi Mirja Kinnunen.

Kaksivuotinen sopimus voidaan tarvittaessa irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen, jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopuun. 

"Palkkaratkaisun toista vuotta neuvotellessa Sote ry:n kunta-alan ratkaisu voi olla jo tiedossa. Osapuolet ovat jo aikaisemmin sitoutuneet kuromaan umpeen palkkaeroa kunta-alaan nähden." 

Kinnunen luonnehtii neuvotteluja pitkiksi ja vaikeiksi. Liitot saivat torjuttua työnantajaliiton heikennysesitykset, mikä vaikuttaa alan houkuttelevuuteen. 

"Hoitajapulaa ei ratkaista ilman merkittäviä parannuksia palkkoihin ja työoloihin. Alan vetovoima on kärsinyt todella ankarasti viime vuosina."

Uusi työehtosopimus kohentaa työoloja lisäämällä viikonloppuvapaita. Myös lepotaukojen antaminen selkiytyy.

Perhevapaauudistus toteutetaan sukupuolineutraalisti perhevapaauudistuksen mukaisesti. 

Hälytyskorvauksia korotetaan 40 prosentilla.

SuPer, Tehy ja ERTO kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Sopimusalan piiriin kuuluu muun muassa yksityisiä hoiva-, kotipalvelu- ja varhaiskasvatusyrityksiä.