Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus hyväksytty – työryhmä seuraa palkkakehitystä

Sopimukseen sisältyy kaksi yleiskorotusta.

Kuvateksti
Yksityinen terveyspalveluala käsittää esimerkiksi lääkäri- ja työterveysasemat.
Kuva: Pasi Leino

Uusi yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus on sovittu alkamaan 1.5.2022 ja päättymään 30.4.2024. 

Kaikki yksityisen terveyspalvelualan työmarkkinaosapuolet ovat sopimuksen hyväksyneet.

Työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.10.2022 alkaen kahden prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

1.6.2023 alkaen palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,9 prosenttia. Lopullinen palkankorotus ratkeaa yhdessä sovittujen verrokkialojen palkankorotusten tarkastelun jälkeen.      

Osapuolet sopivat myös työryhmästä, joka seuraa ja arvioi terveyspalvelualan sekä julkisen sote-sektorin palkkakehitystä ja tekee arvioita alan palkkatason kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

”Työryhmä on tärkeä, koska palkkataso ei voi jäädä jälkeen julkisesta sektorista. Työryhmä ottaa huomioon myös kuntasektorin palkankorotukset”, sanoo Tehyn johtava juristi Vappu Okkeri.

Perhevapaamääräykset ovat uudessa sopimuksessa sukupuolineutraaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla vanhemmilla ja huoltajilla on oikeus yhtä pitkään palkalliseen vanhempainvapaaseen. 

Osapuolet sopivat myös paikallisen sopimisen liitteestä. Sen tarkoituksena on ohjata erityisesti työnantajaa tasapuoliseen paikalliseen sopimiseen. 

Työnantajan on vastedes aina annettava kirjallisesti määräaikaisuuksien perusteet myös lyhyissä työsuhteissa. Tämä ehkäisee yleistyneiden raamisopimusten väärinkäyttöä.

Sairausajalta saa vastedes palkkaa 90 päivältä, mikäli kyse on työtapaturmasta tai siitä aiheutuneesta sairaudesta, ammattitaudista tai työtehtävissä johtuneesta väkivallasta.   

Sote ry on Tehyn, SuPerin ja ERTOn neuvottelujärjestö. Se neuvottelee  yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Sopimuksen piirissä on noin 38 000 työntekijää.