Yli puolen vuoden odotus – perhevapaalla ollut hoitaja sai kertaerän

Tasapuolisen kohtelun periaate toteutui, kun työnantaja maksoi hoitajalle kuuluvan kertaerän takautuvasti.

Kuvateksti
Kertaerää ei makseta, jos työntekijä tai viranhaltija on ollut hoitovapaalla koko tarkastelujakson ajan. Kuva: iStock

Perhevapaalla oleva työntekijä on oikeutettu paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvaan kertaerään, kun tarkastelujaksoon osuu edes yksi palkallinen päivä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä viime keväänä vaan sairaanhoitaja Niina Tanhuanpää sai odottaa tammikuussa maksettavaksi sovittua erää elokuun 2019 loppuun asti.

– Työnantaja oli ehtinyt myöntää osalle perhevapaalla olevista palkallisen lomapäivän, mutta sitten ohje muuttui, kertoo ammattiosaston puheenjohtaja ja alueluottamusmies Siru Heromaa-Karjalainen.

Ammattiosasto kääntyi ammattiliiton puoleen. Asiaa hoiti lakimies Hanna Huotari, joka otti yhteyttä työnantajaan vaateen kera. Tehy oli valmis viemään tapauksen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

– Tasapuolisen kohtelun periaatteen perusteella asiassa ei olisi pitänyt olla mitään epäselvää. Toisille työntekijöille oli myönnetty muun muassa lomapäiviä tarkastelujaksolle osuneen perhevapaan aikana ja osalle taas ei, jolloin tasapuolisen kohtelun velvoite ei täyttynyt. Lopulta työnantaja taipui maksamaan kertaerän.

Kertaerään oikeutettuja ovat kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijat ja työntekijät, joiden palvelussuhde on ollut voimassa tarkastelujakson 3.9.–18.11.2018. Ajanjaksolla pitää olla vähintään yksi päivä, jolta maksetaan palkkaa.

Kertaerää ei kuitenkaan allekirjoituspöytäkirjan mukaan makseta, jos työntekijä tai viranhaltija on ollut hoitovapaalla tai jollain muulla palkattomalla työvapaalla koko tarkastelujakson ajan. Tämä siksi, että silloin ehto edes yhdestä palkallisesta päivästä ei täyty. 

Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia varsinaisesta palkasta. Varsinaiseen palkkaan kuuluvat muun muassa tehtäväkohtainen palkka, heko-lisä, työkokemus- ja määrävuosilisät sekä syrjäseutu-, kieli- ja rekrytointilisä. Sen sijaan siihen eivät kuulu työaikalisät, tulospalkkiot ja toimenpidepalkkiot.