Ylipaino käy terveydelle

Vaikka ylipaino ei välttämättä lyhennä elinikää, siihen liittyy todennäköisesti enemmän sairauksia kuin muilla.

Kuvateksti
Suomalaisaikuisista yli puolet on vähintään ylipainoisia ja joka viides täyttää varsinaisen lihavuuden kriteerit. Kuva: iStock

Pieni ylipaino ei väistämättä tarkoita lyhyempää elinikää verrattuna normaalipainoisiin. On kuitenkin todennäköistä, että se tarkoittaa enemmän sairauksia ja pidempää sairastamista.

Varsinainen lihavuus sen sijaan näkyy myös eliniässä. Tämän osoittaa tuore tutkimus, joka julkaistiin JAMA Cardiology -lehdessä. Tulokset perustuvat yli 190 000 potilaan seurantatietoihin.

Ylipainoiset ja lihavat sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin todennäköisemmin ja aikaisemmin kuin samanikäiset normaalipainoiset. Sairastuminen oli sitä todennäköisempää, mitä enemmän liikakiloja henkilöllä oli.

Lihavien potilaiden riski menehtyä seurannan aikana oli suurempi kuin muiden osallistujien, mutta pelkkään lievempään ylipainoisuuteen ei liittynyt vastaavaa lisäkuolleisuutta. Ylipainoiset kuitenkin sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin selvästi nuorempina kuin normaalipainoiset, ja tämän vuoksi myös sairastivat selvästi pidempään.

Havainnot kyseenalaistavat lihavuusparadoksina tunnetun ilmiön, jossa ylipainoisuus on yhdistetty pidempään elinikään. Näkemys on perustunut tutkimuksiin, joissa ylipainoisten on havaittu elävän normaalipainoisia pidempään sydän- ja verisuonitautiin sairastumisen jälkeen. Nyt julkaistut tulokset kuitenkin osoittavat tämän todennäköisesti johtuvan siitä, että ylipainoiset sairastuvat nuorempina ja siksi elävät sairautensa kanssa pidempään.

Uutispalvelu Duodecim