Ylityöt ja vuoronvaihdot kieltoon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Työntekijäjärjestöjen keskeisenä tavoitteena on saada käynnistettyä Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa neuvottelut sote-alaa ja varhaiskasvatusalaa koskevasta omasta työehtosopimuksesta.

Kuvateksti
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa juhannuksen loppuun asti. Kuva: iStock

Tehy, SuPer ja ERTO ovat julistaneet AVAINTES-sopimusalan sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkoi tänään keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 9 ja päättyy sunnuntaina 21. kesäkuutakello 23.59.

SuPerin ja Tehyn työsuhteiset jäsenet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tukevat neuvottelujen vauhdittamista osallistumalla ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Molemmat ovat laillisia työtaistelutoimia.

– Kuntasektorin työsuhteiset työntekijät osoittavat näillä toimin tukea Avaintesin piirissä työskenteleville. Tästä on kysymys, sanoo Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Juha Honkakoski.

Honkakoski huomauttaa, että kuntasektoria heikommat työehdot Avaintan kentällä ovat kunnille kimmoke ulkoistaa toimintaa säästösyistä halvemman työehtosopimuksen piiriin. Näin ne harjoittavat sopimusshoppailua. Ulkoistusten trendi kunnissa on viime vuosina koskenut erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Viime aikoina myös erikoissairaanhoidossa on käynnistynyt kuntayhtymien vastuulla olevien toimintojen uudelleenjärjestelyjä esimerkiksi osuuskuntamuotoon, pois kunnallisten sopimusten piiristä – kuten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

– Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat meillä lakisääteisistä palveluista ja toimivat julkisin varoin. Kuntien työehtosopimusshoppailu polkee työntekijöiden oikeuksia ja on myös moraalisesti arveluttavaa. Emme voi katsoa vierestä, jos kunnat alkavat murentaa hyvinvointivaltion ydintä, kuten sosiaali- ja terveyspalveluita ja varhaiskasvatusta kikkailemalla työehdoilla, painottaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Nykyinen Avainta-työehtosopimus on hyvin monialainen ja kattaa muun muassa ruokahuolto- ja puhtaanapitoalan, hallinto- ja toimistoalan, teknisen alan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon. Monia aloja laajasti kattava sopimus soveltuu työntekijäjärjestöjen mukaan huonosti sote-sektorille ja varhaiskasvatukseen, joissa toiminta poikkeaa monin tavoin nykyisen sopimuksen piirissä olevista muista aloista.

Lisää tietoa:

Sote ry:n tiedote 10.6.2020

Tehy ja SuPer: Pohjois-Suomessa toimiva osuuskunta hakusaartoon