Vanhusten hoitotyö epäinhimilliseksi

Kuvateksti
Kuva: Unsplash

Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen menoissa on säästettävä. Hoitajien vähimmäismäärä voi laskea vanhusta kohden 0,5:stä 0,4:ään. Näin kaavailee alustavasti Suomen hallitus.

Puolikas hoitaja on liian kallis hinta kunnille vanhuksen ihmisarvoisesta kohtelusta. Tosin vähennyksen jälkeen vanhukselle ei voida enää taata lain edellyttämää hyvää hoitoa. 

Miltä kuulostaa vajaan kymmenen minuutin aamutoimet tai lounaan syöminen täydessä ulostevaipassa?

Vanhainkoteihin ohjataan vain huonokuntoisia ja vakavasti monisairaita potilaita. Kotona asuvat kaikki kynnelle kykenevät vanhukset ja myös vanhuksia, jotka tarvitsevat lähes jatkuvaa hoitoa.

Uudessa mitoituksessa hoitohenkilöstöön laskettava oppisopimuskoulutettava, opiskelija ja vailla sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista koulutusta oleva henkilö, olisi entistä väljemmin hoitotyöntekijän asemassa.

Hallituksen mielestä muun muassa opiskelija kykenee ottamaan lisävastuuta monisairaan vanhuksen hoidosta. Aiemmin opiskelija on kantanut vähemmän vastuuta, koska riittävää osaamista ei ole vielä ollut.

Uudistus tarkoittaisi, että työtahti kiristyy, vanhustyön osaaminen laskee ja hallituksen aiemmin tekemällä päätöksellä vuosityöaikaa tulee lisää. 

Hoitotyö laitoksissa ei ole kevenemässä lähivuosina. Paitsi tekniikan ja etävalvonnan avulla, joka sekin maksaa.

Tällä menolla vanhukset jäävät heitteille ja työtahti lisää hoitajien sairauspoissaoloja.

Superin selvityksen mukaan lähes jokainen lähi- ja perushoitaja on huolissaan hoidon laadusta ja 70 prosenttia harkitsee alanvaihtoa. Sairaanhoitajille tehdyt kyselytutkimukset ovat saman suuntaisia.

Moni hoitaja jää ennemmin työttömäksi, kun joutuu oikeuteen vanhuksen epäinhimillisestä kohtelusta, hoidon vaarantamisesta tai hoitovirheestä.

Voidaanko sopia hallituksen ja kuntien ilmoittavan virallisesti, että vanhustenhuollon inhimillisen hoidon laatua lasketaan? Vanhukset kun eivät ole tehneet tarpeeksi maamme eteen töitä ansaitakseen inhimillisen kohtelun ja hoidon.

Valitukset voi hoitohenkilökunnan sijasta ohjata suoraan päättäjille.

 

Seuraa ja kommentoi blogia tai lähetä sivun linkki kavereillesi.

Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.