Vanhusten kaltoinkohtelu

Kuvateksti
Kuva: Pixabay

Valvira selvitti vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä. Vastaajista (7 406 työntekijää) vanhusten kaltoinkohtelua oli havainnut 93 prosenttia. Se on pysähdyttävä luku.

Tekijä oli useimmiten työntekijä tai toinen asukas. Vain yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että näihin tapauksiin puututaan aina.

Valviran tiedotteesta selviää, että kaltoinkohtelun riskiä lisäävät kiire ja henkilöresurssien puute.

Useat työntekijät ovat ottaneet lopputilin vanhustenhuollosta. He ovat kritisoineet, ettei työaika riitä vanhusten asialliseen hoitamiseen ja huomioimiseen. Ympärivuorokautiseen hoitoon ohjataan entistä monisairaampia vanhuksia, kun hiukankin itsekseen pärjäävät tuetaan kotona asumiseen. 

Työntekijät ovat yrittäneet pitkään kertoa päättäjille, etteivät vanhustenhuollon resurssit riitä. Työ on niin vaativaa, ettei siihen voida pikakouluttaa henkilökuntaa. Ikääntyvän taitava kohtaaminen ja hoitaminen vaativat riittävän pitkän ammattikoulutuksen.

Valtaosa työntekijöistä vastaakin Valviralle, että he ovat saaneet koulutuksesta riittävät valmiudet kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja ehkäisemiseen. Kaikki pitäisi siis olla koulutuksen osalta kohtalaisen hyvin.

Jos arvokas ikääntyminen nähdään lähinnä menoeränä, palvelun laatu laskee epäinhimilliselle tasolle.

Valvirasta todetaan, että kaltoinkohteluun puututaan tehokkaammin, jos toimintayksikössä on ohjeet tai toimintamalli kaltoinkohtelutilanteiden varalta. Ne tulisi siis olla joka puolella Suomea käytössä. Eivät ne ole.

Huolestuttavaa on, että vain reilu puolet vastaajista kertoi tuntevansa alan eettiset ohjeet erittäin hyvin. Siinä on työntekijöillä kehittymisen paikka. Vanhustenhuollossa eettiset ohjeet on oltava kirkkaasti mielessä. Jos näin ei ole, ollaan äkkiä epäinhimillisen kohtelun lähteillä.

Valviralla on tuhannen taalan paikka käyttää saamansa tieto vanhustenhuollon riskiarviointiin.

Valviran tulee tiukasti puuttua vanhusten kaltoinkohteluun ja suunnitella riittävät ohjaus- ja valvontatoimenpiteet. Myös työnantajien ja työntekijöiden on syytä pysähtyä hetkeksi peilin eteen.

Tavoitteena tulee olla kaltoinkohtelun loppuminen. Kaikki muut tulokset ovat riittämättömiä.

 

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä. Se on toimintaa joka vaarantaa toisen terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Kaltoinkohtelu voi olla luonteeltaan tahallista tai tahatonta laiminlyömistä, oikeuksien rajoittamista tai loukkaamista.

 

Seuraa ja kommentoi blogia tai lähetä sivun linkki kavereillesi. 

Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.