Kenelle keikkalaisen perehdytys kuuluu? 

Työpaikallani on usein keikkalaisia. Kenen pitää perehdyttää heidät työhön?

Kuvateksti
Esihenkilö vastaa perehdyttämisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta.
Kuva: Liisa Takala

Työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen vastaa:

Perehdytys kuuluu jokaisen sote-alalla olevan työtehtäviin, eikä siitä useimmiten makseta lisäpalkkiota.

Esihenkilö vastaa perehdyttämisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta. Perehdytykseen ja opastukseen liittyvät tehtävät voidaan delegoida myös muille työntekijöille, mutta vastuu säilyy johdolla ja esihenkilöillä.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijät työhön ja työolosuhteisiin sekä turvallisiin työtapoihin. Myös keikkalaisen itse pitää pyytää perehdytystä, jos ei osaa jotakin, koska potilasturvallisuudesta ei voi tinkiä.

Työpaikalla olisi hyvä olla kirjalliset perehdytysohjeet ja perehdytyssuunnitelma, joihin myös keikkalaiset voivat perehtyä.

Suosittelemme sinulle

Tehy
7.4.2021
Tehy
10.3.2022