Milloin minut pitää vakinaistaa?

Olen työskennellyt määräaikaisena pitkään. Milloin minut pitää vakinaistaa?

Kuvateksti
Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen, jos epäilet, että paikkaat pysyvää työvoiman tarvetta tai määräaikaisten työsopimusten perusteissa on epäselvyyksiä.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa juristi Niina Nurminen.

Määräaikaisten työsopimusten ketjutuksessa tarkastellaan määräaikaisuuksien perusteita ja määräaikaisista sopimuksista muodostuvaa kokonaisuutta.

Työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen käyttö on mahdollista vain perustellusta syystä. Sijaisuus on määräaikaisen työsopimuksen yleisin peruste. Työsopimuslain mukaan määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve.

Pysyvään työvoiman tarpeeseen viittaa se, että työnantaja ketjuttaa työntekijän määräaikaisia työsopimuksia lähes yhtäjaksoisesti useamman vuoden ja työntekijä tekee koko ajan samoja tai samantyyppisiä tehtäviä. Tärkein kriteeri pysyvän työvoiman tarpeen arvioinnissa on työsuhdehistorian pituus. Joissain tilanteissa pysyvä työ­voiman tarve voi olla jo ensimmäisen määräaikaisuuden kohdalla.

Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen, jos epäilet, että paikkaat pysyvää työvoiman tarvetta tai määräaikaisten työsopimusten perusteissa on epäselvyyksiä.

Luottamusmies arvioi tilanteesi ja käynnistää tarvittaessa vakinaistamisneuvottelut työnantajan kanssa. Arvioidessaan vakinaistamisen edellytyksiä luottamusmies tarvitsee määräaikaiset työsopimuksesi tai palvelutodistuksen.